Hyppää sisältöön

Vesistöjen kunnostus ja hoito

Vesistöjen kunnostamisen ja hoidon tavoitteena on parantaa vesistön ekologista tilaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia tai turvata hyvän tilan säilyminen. Kunnostuksilla lisätään lähiympäristön viihtyisyyttä, rantakiinteistöjen arvoa ja parannetaan vesistön kalataloudellisia edellytyksiä sekä luonnon- ja maisemansuojelua.

Tavoitteena vesien hyvä tila

Asukkaiden oma toiminta ja paikallinen yhteistyö ovat ratkaise­via kunnostushankkeen onnistumisen kannalta. Vesienhoidon lakisääteisenä tavoitteena on, että vesistöjemme tila ei enää heikkene. Vesistöjen kunnostaminen on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tärkeää.

Kunnostuksille on tarvetta

Rehevöityminen vaivaa noin viidesosaa maamme järvien pinta-alasta ja Suomessa on arvioitu olevan noin 1500 kunnostustarpeessa olevaa järveä. Suomen jokivesistöistä suurin osa on padottu ja perattu maankuivatuksen, tulvasuojelun ja voimatalouden tarpeisiin. Pienvedet, kuten purot, joet ja lähteiköt, ovat uhanalaistuneet erityisesti Etelä-Suomessa.

Vesistökunnostusverkosto kokoaa kunnostajat yhteen ja jakaa tietoa vesistökunnostuksista. LUe lisää täältä:

Kunnostusten rahoitus

Kunnostushankkeilla voidaan parantaa kalojen – usein lohikalojen - elinolosuhteita sopivaksi. Hankkeita voidaan toteuttaa meri-, järvi-, joki- tai puroympäristöissä. Rahoitusta voi hakea monista julkisista rahoituslähteistä. Rahat pintaan sivustolle on kerätty usean eri rahoituslähteen tiedot. Tehostamisohjelman (2019-2023) avustusta voi hakea keskitetysti ELY-keskuksilta.

Lisätietoja

Tutkija Pinja Kasvio, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Lisää aiheesta

 

Vesistökunnostusverkosto on kaikille avoin yhteydenpitofoorumi, joka välittää tietoa ja kokemuksia vesistöjen kunnostamisesta. Verkoston toimintaa koordinoi vesistökunnostuksen asiantuntijoista muodostuva suunnitteluryhmä ja ylläpidosta vastaa Suomen ympäristökeskus.
 

 

Järvi-meriwiki on Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä yhteisöllinen verkkopalvelu Suomen järvistä ja muista vesialueista. Järvi-meriwikissä kuka tahansa voi muun muassa muokata järven esittelytekstiä, ylläpitää havaintopaikkaa ja osallistua keskusteluun.
 
Julkaistu 28.11.2019 klo 10.05, päivitetty 17.8.2020 klo 11.14