Pohjapadot ja -kynnykset

Pohjapatoja ja -kynnyksiä voidaan rakentaa kivestä, sorasta tai puusta, jolloin ne muistuttavat luonnonkoskea tai  virtapaikkaa. Niiden avulla voidaan muodostaa kosteikkoja, nostaa uoman vedenkorkeutta, pidättää kiintoainetta ja ehkäistä sortumia. Pohjapadot myös hidastavat ja tasaavat vesistössä tai ojassa veden virtaamaa. Pohjapatoja voidaan laittaa useita peräkkäin, jolloin ne muodostavat putousportaat. Putousportaiden ansiosta  veden nopeus jää riittävän alhaiseksi mikä ehkäisee uomaeroosiota.

Karkeasta sorasta tehty pato tai kynnys tarjoaa kutupaikkoja kaloille ja elinmahdollisuuksia  pieneliöstölle. Luonnonmukainen, oikein rakennettu, pohjapato tai -kynnys ei estä kalojen kulkemista.

Pohjapato kynnys
pohjapato3
Pohjapadot soveltuvat kosteikkojen yhteyteen, kun halutaan nostaa vedenkorkeutta sekä ehkäistä uomaeroosiota © Pinja Kasvio

 

pohjapato5

 

Menetelmän käyttö

Luonnonmukainen pohjapato voidaan toteuttaa yhtenäisenä, tasaisen kaltevana (> 1:10). Kuitenkin parempi ratkaisu on kynnysrakenne, jossa vietto katkaistaan pienillä portailla, jotka muodostavat altaita. Vedenpinnan korkeuserot saavat olla enintään 20 cm tai mieluiten sen alle.

Keskimääräisen vesisyvyyden tulisi olla pohjapadossa aliveden aikana yli 30-40 cm. Yksittäiset kivet ja levähdysaltaina toimivat syvemmät kuopat helpottavat kalojen nousua ja tekevät virtauksesta vaihtelevan.

Erikokoisten luonnonkivien käyttäminen pohjapadossa on maisemallisesti hyvä ratkaisu. Pohjapato sulautuu paremmin maisemaan, kun suuria yksittäisiä kiviä asetetaan myös padon ylä- ja alapuolelle.

 

Huomioon otettavia asioita

Pehmeälle maapohjalle rakennetuissa pohjapadoissa esiintyvät painumat edellyttävät patojen korotuksia. Tulvat voivat myös liikutella verhoilukiviä, mikä edellyttää korjauksia. Pohjapadon yläpuolelle kerääntyy helposti kiintoainetta, joka lisää kasvillisuuden muodostumista. Kiintoainetta voidaan siten joutua poistamaan ajoittain liiallisen padotuksen vuoksi.

Julkaistu 18.12.2014 klo 13.40, päivitetty 7.1.2020 klo 15.28