Stena Recycling Oy:n Lahden yksikön laajennus; Lahti ja Nastola

Hankkeen kuvaus: 
Nykyään Stenan Lahden yksikössä vastaanotetaan, lajitellaan, esikäsitellään ja käsitellään tai välivarastoidaan 92 500 tonnia hyötykäyttöön soveltuvia jätteitä arkisin klo 7-17. Vastaanotettavia materiaaleja ovat mm. metalli, romuajoneuvot, renkaat, sähkö- ja elektroniikkaromu, akut, paristot ja muut vaaralliset jätteet, lasi, betoni- ja tiilijäte, paperi, pahvi, kartonki, muovi, puu sekä rakennus- ja purkujäte.

Laajennushankkeessa on tarkoituksena lisätä käsiteltävien materiaalien määriä, laajentaa toiminta-aikoja ja lisätä alueelle käsittelyrakennuksia ja -laitteita. Hankkeella on seuraavat vaihtoehdot:
*VE0: Hankkeen toteuttamatta jättäminen. Toiminta jatkuu nykyisellään.
*VE1: Vastaanotettava jätemäärä on 235 000 tonnia ja laitoksen aukioloaika on arkisin klo 6-22. Materiaalien käsittelyä ja terminaalitoimintoja laajennetaan.
*VE2: Vastaanotettava jätemäärä 400 000 tonnia ja laitos on auki ympärivuorokautisesti. Materiaalien käsittelyä ja terminaalitoimintoja laajennetaan.

 

 

Julkaistu 7.8.2013 klo 10.55, päivitetty 31.12.2015 klo 13.27

Aihealue:
Julkaisija: