Hyppää sisältöön

Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Pohjois-Karjala

Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunnitelmia päivitetään hoitokautta 2022-2027 varten ja ovat nyt nähtävänä 14.5.2021 asti. Vuoksen vesienhoitosuunnitelman tueksi on valmisteltu ehdotus Pohjois-Karjalan vesienhoidon toimenpideohjelmaksi vuoteen 2027 , josta myös pyydetään palautetta kuulemisen yhteydessä

 

AlaKoitajoki
Ala-Koitajoki

Vesienhoito Pohjois-Karjalassa

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien vähintään hyvä tila sekä samalla estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen.

Suomi on jaettu seitsemään vesienhoitoalueeseen. Pohjois-Karjala on osa laajaa Vuoksen vesienhoitoaluetta, jonka tehtäviä sovittaa yhteen Etelä-Savon ELY-keskus. Vuoksen vesienhoitoalueella toimivat myös Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset, jotka vastaavat kukin toimialueillaan käytännön tehtävistä. Lisäksi ELY-keskuksen toimialueeseen kuuluu pieniä osia Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueesta Nurmeksen kaupungissa.

Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelma vuoteen 2027

Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa. Suunnittelu toteutetaan yhteistyössä ja eri tahoja kuullaan useissa vaiheissa. Valtioneuvosto hyväksyi vesienhoitosuunnitelmat 3.12.2015.

Vesienhoitosuunnitelmien lisäksi Pohjois-Karjalaan on laadittu pinta- ja pohjavesien hoidon toimenpideohjelma. Toimenpideohjelma löytyy vasemman palstan valikosta Pohjois-Karjalan alta.

Yhteistyöryhmässä käsitellään vesiensuojelun tavoitteita ja toimenpiteitä

Alueen yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa ja toteutuksessa on tärkeää. Pohjois-Karjalan alueella toimivan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokoonpano ja kokousmuistiot löytyvät vasemman palstan valikon linkistä "Osallistuminen vesienhoitoon".

VHA1_yleiskartta_ELY.jpg

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Paula Mononen, puh. 0295 026 204
Vesistöasiantuntija Minna Kukkonen, puh. 0295 026 114
Vesistöasiantuntija Tiina Käki, puh. 0295 026 196
Ympäristöasiantuntija Mika Huttunen (pohjavedet), puh. 0295 024 202
(etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)

Julkaistu 29.11.2013 klo 10.59, päivitetty 2.11.2020 klo 9.07