Hyppää sisältöön

Tulvaryhmät

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut tulvaryhmät niille vesistöalueille ja merenrannikon alueille, joille tulvariskien alustavan arvioinnin perusteella on nimetty merkittävä tulvariskialue. Tulvaryhmän muodostavat asianomaisten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, maakunnan liittojen, kuntien ja alueiden pelastustoimien edustajat.

Tulvaryhmien tehtävät

Tulvaryhmä:

  1. käsittelee tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset
  2. asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet
  3. hyväksyy hallintasuunnitelmaehdotuksen
  4. seuraa tulvariskien hallintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista

Tulvaryhmän on järjestettävä tulvariskien hallintasuunnitelman valmistelun eri vaiheissa riittävä vuorovaikutus viranomaisten sekä elinkeinonharjoittajien, maa- ja vesialueiden omistajien, vesien käyttäjien ja asianomaisten järjestöjen edustajien kanssa.

 

Suunnitelmaehdotukset vuosille 2022–2027 kuultavana 2.11.2020-14.5.2021

Suunnitelmaehdotukset löytyvät suunnitelmakohtaisilta sivuilta, joista löytyy ohjeet mielipiteen esittämiseksi sekä mm. tausta-asiakirjat ja mahdolliset aiemmat suunnitelmat. Myös alla olevien tulvaryhmien omien sivujen kautta pääsee suunnitelmakohtaisille sivuille.

 

Julkaistu 24.6.2013 klo 17.28, päivitetty 30.10.2020 klo 16.06