Tulvaryhmät

YMPARISTO.FI UUDISTUU

Uudistettu ymparisto.fi-palvelu julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä

Uudistettu ymparisto.fi-verkkopalvelu julkaistaan maaliskuun viimeisellä viikolla, viikolla 13. Uudistuksen tärkeimmät muutokset koskevat sisältöä. Ymparisto.fi:hin on toteutettu käyttäjille uusia, käyttökokemusta parantavia toiminnallisuuksia. Myös sivuston ilme on uudistettu ja julkaisujärjestelmä vaihdettu. Valtaosa nykyisen ymparisto.fi:n osoitteista muuttuu, mutta tärkeät lyhytosoitteet toimivat jatkossakin. Lue lisää

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut tulvaryhmät niille vesistöalueille ja merenrannikon alueille, joille tulvariskien alustavan arvioinnin perusteella on nimetty merkittävä tulvariskialue. Tulvaryhmän muodostavat asianomaisten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, maakunnan liittojen, kuntien ja alueiden pelastustoimien edustajat.

Tulvaryhmien tehtävät

Tulvaryhmä:

  1. käsittelee tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset
  2. asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet
  3. hyväksyy hallintasuunnitelmaehdotuksen
  4. seuraa tulvariskien hallintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista

Tulvaryhmän on järjestettävä tulvariskien hallintasuunnitelman valmistelun eri vaiheissa riittävä vuorovaikutus viranomaisten sekä elinkeinonharjoittajien, maa- ja vesialueiden omistajien, vesien käyttäjien ja asianomaisten järjestöjen edustajien kanssa.

 

Suunnitelmaehdotukset vuosille 2022–2027 olivat kuultavina 2.11.2020-14.5.2021

Suunnitelmaehdotukset löytyvät suunnitelmakohtaisilta sivuilta, joista löytyy kuulemismateriaali sekä mm. tausta-asiakirjat ja mahdolliset aiemmat suunnitelmat. Myös alla olevien tulvaryhmien omien sivujen kautta pääsee suunnitelmakohtaisille sivuille.

Julkaistu 17.5.2021 klo 11.18, päivitetty 17.5.2021 klo 11.18