Nikaran tuulivoimahanke, Multia

Hankkeen kuvaus

Nikaran tuulivoimahanke muodostuu enintään 29 tuulivoimalasta ja voimaloiden kokonaiskorkeus tulee olemaan enintään 250 m. Teholtaan yksittäinen voimala tulee olemaan korkeintaan 10 MW. Hankealueen pinta-ala on 2 700 ha. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan tarvittavat huoltotiet, maakaapelointi voimaloiden välille ja sähköasema. Tuulivoimahankkeen sähkönsiirtoon on kaksi vaihtoehtoa. Hankkeesta vastaa Energiequelle Oy.

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot

VE0 Tuulivoimahanketta ei toteuteta.

VE1 Alueelle rakennetaan enintään 29 tuulivoimalaa. Kokonaisteho enintään 290 MW.

VE2 Alueelle rakennetaan enintään 20 tuulivoimalaa. Kokonaisteho enintään 200 MW.

Sähkönsiirron tarkasteltavat vaihtoehdot

VE A Uusi sähköasema hankealueen pohjoispuolella olevan 400 kV voimajohdon varteen ja kytkeytyminen valtakunnan verkkoon sähkö-aseman kautta. Sähkönsiirto tapahtuu joko maakaapelilla tai ilmajohdolla

VE B Uusi, noin 30 km pitkä 110 kV voimajohto Petäjäveden sähköasemalle hankealueen itäpuolella olevan 400 kV voimajohdon rinnalle.

 

Yhteismenettely

Nikaran tuulivoimahankkeessa käytetään maankäyttö- ja rakennuslain sekä YVA -lain mukaista kaavan ja YVA:n yhteismenettelyä (MRL 9 §, YVAL 5 §).

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-suunnitelma

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-suunnitelma on nähtävillä 14.4.-5.6.2020 välisenä aikana Multian kunnan internetsivuilla:

Mielipiteiden esittäminen

Mielipiteet tulee jättää 5.6.2020 mennessä. Kannanotot toivotaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@multia.fi. Kirjalliset kannanotot toimitetaan osoitteeseen Multian kunta, kaavoitus, Multianraitti 3, 42600 Multia.

Kaavaselostus (valmisteluvaihe) ja ympäristövaikutusten arviointiselostus

Osayleiskaavan valmisteluaineisto sekä siihen sisältyvä ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä 29.3.-21.5.2021 välisenä aikana Multian kunnanvirastolla (Multianraitti 3, Multia) ja Multian kunnan verkkosivulla osoitteessa https://www.multia.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat/nikaran-tuulivoimaosayleiskaava sekä tällä sivulla. Paperiset asiakirjat ovat nähtävillä myös Multian ja Petäjäveden kirjastossa (Pihlajatie 1, Multia ja Miilutie 4, Petäjävesi), Petäjäveden kunnantalolla (Suutarintie 4, Petäjävesi) sekä ELY-keskuksen asiakaspalvelupisteessä (Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä) niiden ollessa avoinna.

Kaavaselostus ja ympäristövaikutusten arviointiselostus (pdf)

 

Nikaran_OYK_kaavakartta_19_01_2021.pdf

Liite_1A_Hankevaihtoehto_VE1_kartalla_A3.pdf
Liite_1B_Hankevaihtoehto_VE2_kartalla_A3.pdf
Liite_1C_Sahkonsiirtovaihtoehdot_kartalla_A3.pdf
 

Liite_2A_OAS_YVA_suunnitelma_lausunto_010720_korjattu.pdf
Liite_2B_Yhteysviranomaisen_lausunnon_huomiointi.pdf

Liitteet 3. Melumallinnuksen tulokset
Liite_3A_Nikara_melukartta_VE1_106dBA_A3.pdf
Liite_3B_Nikara_melukartta_VE1_108dBA_A3.pdf
Liite_3C_Nikara_melukartta_VE2_106dBA_A3.pdf
Liite_3D_Nikara_melukartta_VE2_108dBA_A3.pdf
Liite_3E_Nikara_melumallinnusraportti.pdf
 

Liitteet  4. Välkemallinnuksen tulokset
Liite_4A_Nikara_valkekartta_VE1_A3.pdf
Liite_4B_Nikara_valkekartta_VE2_A3.pdf
Liite_4C_Nikara_valkekartta_puustolla_VE1_A3.pdf
Liite_4D_Nikara_valkekartta_puustolla_VE2_A3.pdf
Liite_4E_Nikara_valkemallinnusraportti.pdf

Liite_5_Natura_arvio_Nikara_Kulhanvuori_2020_12_01.pdf

Liite_6_Nikaran_tuulivoimahankkeen_luontoselvitykset_2020_01_21.pdf

Liite_7_Nikaran_sahkonsiirtoreittien_luontoselvitys_2021_01_21.pdf

Liitteet 8. Maiseman ja kulttuuriympäristön karttatarkastelu, näkemäalueanalyysin tulokset
Liite_8A_Maisema_ja_kulttuuriperinto_kartta_A3.pdf
Liite_8B_Nakemaalueanalyysikartta_VE1_A3.pdf
Liite_8C_Nakemaalueanalyysikartta_VE2_A3.pdf
Liite_8D_Nikara_Nakemaalueanalyysiraportti.pdf
 

Liitteet 9. Arkeologisten inventointien tulokset: raportti ja kartta
Liite_9A_Raportti_Multian_Nikaran__tuulivoimapuiston_arkeologinen_inventointi_2020.pdf
Liite_9B_Muinaisjaannokset_kartta_A3.pdf

Liite_10_Kooste_asukaskyselyvastauksista_2020_11_23.pdf
Liite_11_Huomionarvoiset_luontokohteet_ja_kaavan_tv-alueet.pdf
Liite_12A_Uhanalaiset_lajit_hankealue.pdf
Liite_12B_Uhanalaiset_lajit_sahkonsiirtoreitti_VEB.pdf


Kuulutus (pdf)

Lausuntopyyntö (pdf)

Kuulutus perustellusta päätelmästä (pdf)

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä (pdf)

Yleisötilaisuus

Yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleisötilaisuus järjestetään etäyhteyksin webinaarina torstaina 15.4.2021 klo 17.30-19.30. Linkki ja ohjeet webinaaria koskien löytyvät ennen tilaisuutta tältä hankkeen sivulta sekä Multian kunnan kaavoituksen verkkosivulta:

Yleisötilaisuuteen pääset liittymään tämän linkin kautta:

Tilaisuuteen voi lähettää kysymyksiä ennakkoon 14.4. mennessä sähköpostitse heini.passoja(at)sitowise.com. Tilaisuudessa on paikalla hanketoimijan ja hankkeen konsultin edustajat sekä Multian kunnan ja Keski-Suomen ELY-keskuksen YVA-yhteysviranomaisen edustajat.

Mielipiteiden esittäminen

Valmisteluvaiheen aineistosta voi esittää mielipiteitä ja lausuntoja nähtävillä olon aikana. Mielipiteet ja lausunnot tulee jättää 21.5.2021 mennessä, ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@multia.fi. Kirjalliset mielipiteet toimitetaan osoitteeseen Multian kunta, kaavoitus, Multianraitti 3, 42600 Multia.

 

Julkaistu 23.3.2020 klo 13.27, päivitetty 31.8.2021 klo 8.22