Hyppää pääsisältöön

Ukonkankaan tuulivoimahanke, Puolanka

Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Puolanka
Aihealue: Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Winda Energy Oy suunnittelee Puolangan kunnan alueelle Ukonkankaan tuulivoimapuistoa. Hankealue sijaitsee kunnan länsiosassa noin 2 km Puokion kylän itäpuolella. Vaalan kunnanrajaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntarajaan on etäisyyttä noin 6 km.

Hankealueelle suunnitellaan enintään 35 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 320 metriä ja yksikköteho 6–10 MW. Hankealueen koko on noin 31,1 km2. YVA-menettelyn on tarkoitus edetä samanaikaisesti Puolangan kunnan alueen osayleiskaavoituksen kanssa.

Hankkeen vaihtoehdot

  • Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto VE1: Puolangan kunnan alueelle rakennetaan 35 tuulivoimalaa.
  • Vaihtoehto VE2: Puolangan kunnan alueelle rakennetaan 24 tuulivoimalaa.

Sähkönsiirron vaihtoehdot 

  • SVE1: 110 kV voimajohto Turkkiselkään.
  • SVE2: 400 kV yhteislinja Turkkiselkään.
  • SVE3: 110 kV voimajohto OX2:n sähköasemalle Pontemaan (kaksi reittivaihtoehtoa).

Arviointiohjelma

YVA-ohjelman paperiversioon on voinut tutustua kuulutusaikana 25.5.–24.6.2022 Kainuun ELY-keskuksen aulapalvelussa, Puolangan kunnanvirastolla ja Vaalan kirjastossa.

Yleisötilaisuus

YVA-ohjelmaa koskeva yleisötilaisuus pidettiin 13.6.2022Puolangan kunnanviraston valtuustosalissa.

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta on voinut esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskuksen kirjaamoon 24.6.2022 mennessä.

Yhteysviranomaisen lausunto

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Winda Energy Oy, Hankeyhtiö Tuulipuisto Oy Ukonkangas, Tuomas Hooli, puh. 050 555 3589, tuomas.hooli(at)winda.fi
Konsultti: Ramboll Finland Oy, Ulla Lehtinen, puh. 040 558 3585, ulla.lehtinen(at)ramboll.fi
Yhteysviranomainen: Kainuun ELY-keskus, Mari Helin, puh. 0295 023 895, mari.helin(at)ely-keskus.fi
Diaarinumero: KAIELY/78/2022

Julkaisija