Hyppää pääsisältöön

Pohjan Voima Oy, Santakankaan tuuli- ja aurinkovoimapuisto, Siikainen

Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Siikainen
Aihealue: Energiantuotanto, Tuulivoimalahankkeet

Pohjan Voiman Santakankaan Tuulipuisto Oy suunnittelee tuuli- ja aurinkovoimapuistoa Satakuntaan pääosin Siikaisten kunnan alueelle ja osittain Kankaanpään kunnan alueelle. Suunnitellulta hankealueelta Siikaisten keskustaan on noin 8 km, Kankaanpään ja Merikarvian keskustoihin yli 20 km sekä Etelä-Pohjanmaan alueella sijaitsevaan Isojoen kunnan keskustaan noin 17 km. Hankealueelle suunnitellaan enintään 7 tuulivoimalaa, joiden kokonaisteho on 42 - 70 MW, voimaloiden roottorien halkaisijat ovat enintään 200 metriä ja kokonaiskorkeus enintään 300 metriä. Tuulivoimapuisto on laajuudeltaan noin 909 ha. Tuulivoimapuiston yhteyteen, sen itäpuolelle, suunnitellaan aurinkovoimapuistoa, joka koostuu kolmesta erillisestä tuotantoalueesta. Erillisten aurinkovoima-alueiden kokonaislaajuus on noin 444 ha. Hankealueen kokonaislaajuus on noin 1353 ha.

Yhtä aikaa YVA-menettelyn kanssa on käynnistetty tuuli- ja aurinkovoimaosayleiskaavan laatiminen Siikaisten ja osin Kankaanpään kunnan puolelle sijoittuvalle Santakankaan alueelle. Santakankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutetaan samanaikaisesti YVA-ohjelman kanssa.  

Hankevaihtoehdot

  • YVA-menettelyssä tutkitaan seuraavia hankevaihtoehtoja (VE):
  • VE0: Hanketta ei toteuteta
  • VE1: Toteutetaan enintään 7 tuulivoimalan hanke
  • VE2: Toteutetaan enintään 7 tuulivoimalan ja 3 aurinkoenergian tuotantoalueenhanke

Ensisijaisena vaihtoehtona on liittää hanke sähköverkkoon maakaapeli- ja/tai ilmajohtoyhteydellä (400 kV, 110 kV tai keskijännite) hankealueelta itään Kankaanpään Honkajoen Haukkasalon tuulivoimapuistoon rakennettavalle asemalle.

Arviointiohjelma 

YVA-ohjelman nähtävillä olo

YVA-ohjelman paperiversioon voi tutustua 8.12. – 31.1.2023 Siikaisten kunnantuvassa, Kankaanpääntie 1A, Kankaanpään kaupungintalon Suunnittelutoimistossa 3 krs, Kuninkaanlähteenkatu 12, Isojoen kunnanvirastossa, Teollisuustie 1A.

Yleisötilaisuus

Hanketta ja arviointiohjelmaa esiteltiin yleisötilaisuudessa 13.12.2022, esitysaineistot:

YVA-ohjelmavaiheen lausunnot ja mielipiteet

Arviointiselostus

(täydennetään myöhemmin)

Tämän sivun lyhytosoite: www.ymparisto.fi/tuuliaurinkovoimalasiikainenYVA

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Pohjan Voima Oy, Toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto, p. 050 370 4092, tomi.makipelto@pohjanvoima.fi
Konsultti: Sweco Infra & Rail Oy, Arkkitehti Sannukka Lehtiö, p. 050 3161 277, sannukka.lehtio@sweco.fi, projektipäällikkö Anna-Maria Latosaari, p. 040 538 2512, anna-maria.latosaari@sweco.fi
Yhteysviranomainen: Varsinais-Suomen ELY-keskus, johtava asiantuntija Asta Asikainen, p. 0295 029 221 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Diaarinumero: VARELY/7980/2022

Julkaisija