Hyppää pääsisältöön

Murskemäen tuulivoimahanke, Ruovesi

ABO Wind Oy suunnittelee Ruoveden kunnan alueelle tuulivoimapuistoa. Murskemäen hankealueen laajuus on noin 864 hehtaaria. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan alueelle suunnitellaan enintään 5 yksikköteholtaan 6–10 MW tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Ruovesi
Aihealue: Energiantuotanto, Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus 

ABO Wind Oy suunnittelee Ruoveden kunnan alueelle tuulivoimapuistoa. Hankealue sijoittuu Ruhalan ja Kaukolan kylien väliin, noin 5 km etäisyydelle Ruoveden keskustaajamasta. Murskemäen hankealueen laajuus on noin 864 hehtaaria. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan alueelle suunnitellaan enintään 5 yksikköteholtaan 6–10 MW tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. YVA-menettelyn on tarkoitus edetä samanaikaisesti alueen osayleiskaavoituksen kanssa.

Arvioitavat vaihtoehdot

Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta.

Vaihtoehto 1 (VE1): Murskemäen hankealueelle rakennetaan enintään 5 tuulivoimalaa.

Arviointiohjelma

Tämän sivun lyhytosoite on: www.ymparisto.fi/murskemaentuulivoimahankeYVA  

 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: ABO Wind Oy, Annika Rossi, puh. 050 43 54 391, annika.rossi@abo-wind.fi
Konsultti: Ramboll Finland Oy, Johanna Korkiakoski, puh. 040 867 3936 johanna.korkiakoski@ramboll.fi
Yhteysviranomainen: Pirkanmaan ELY-keskus, Katja Sippola, katja.sippola(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 036 248
Diaarinumero: PIRELY/955/2022

Julkaisija