Hyppää pääsisältöön

Turvataan arvokkaat pohjavedet ennakoimalla

Pohjavesien suojelu perustuu ennakointiin kaikessa toiminnassa niin kotitaloudessa kuin yritystoiminnassa. Jos pohjavesi pääsee huonoon kuntoon, sen puhdistaminen on usein vaikeaa ja kallista.
Kuva
Maisema Hollossa sijaitsevasta isosta lähteestä ja sitä reunustavasta metsästä.
Hollolassa sijaitseva lähde. © Mirjam Orvomaa, Syken kuvapankki

Suomen pohjavedet ovat pääosin laadultaan hyviä. Pohjavesimuodostumamme ovat kuitenkin pienialaisia ja pohjavettä suojaavat maakerrokset ovat usein ohuet, mistä syystä monet ihmisen toiminnot voivat heikentää pohjaveden laatua. Tutustu pohjavesien tilaan.

Pohjavettä on lähes kaikkialla. Merkittävimmät pohjavesimuodostumat sijaitsevat sora- ja hiekkamuodostumissa. Pohjavesialueita on noin 5000, joista noin 400 on määritelty riskialueiksi. Näillä alueilla sijaitsee riskiä lisääviä toimintoja tai pohjavedessä on haitallisia aineita. Tutustu pohjavesialueisiin (vesi.fi)

Pohjavesialueen suojelusuunnitelmat

Pohjavesialueen suojelusuunnitelman keskeinen tavoite on ennaltaehkäistä pohjaveden laadun heikkeneminen sekä turvata pohjaveden määrällinen tila siten, että maankäyttöä ei rajoiteta tarpeettomasti. Suunnitelmassa esitetään alueen riskitoiminnoille toimenpidesuositukset. Suojelusuunnitelman laatiminen on ensi sijassa kunnan tehtävä.

Suojelusuunnitelman laatiminen edistää myös vesienhoitosuunnitelmien ympäristötavoitteiden saavuttamista. Vesienhoidon tavoitteena on ylläpitää pohjavesien, järvien ja jokien hyvä tila.

Tarkempaa tietoa suojelusuunnitelmista ja eri toimijoiden työnjaosta löydät sivualta 
Pohjaveden käyttö ja pohjavesialueiden suojelu (vesi.fi)

Vesi.fi-palvelu tarjoaa paljon pohjavesitietoa 

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)