Kaivoveden analyysitulkki

Kaivoveden analyysitulkki on sekä kaivoveden laatuasioiden parissa työskenteleville että kaivonomistajille tarkoitettu työkalu kaivoveden laadun arvioimiseen.

Analyysitulkki perustuu Suomen ympäristökeskuksen kokoonkutsuman kaivoasioiden asiantuntijaryhmän (nk. kaivoverkoston) arvioon ja arviota verrataan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetukseen 401/2001 talousveden laatuvaatimuksista ja -suosituksista.

Analyysitulkki on saatavana sekä sähköisenä sovelluksena että tulostettavana versiona. Molemmat vaihtoehdot löytyvät tältä sivulta.

Huom! Analyysitulkki on päivitetty vuonna 2009. Uraanin raja-arvo on kuitenkin tämän jälkeen muuttunut, ja on nykyään WHO:n mukaan 30 µg/l kemiallisen myrkyllisyyden perusteella.

Sähköinen analyysitulkki

Sähköiseen tulkkiin syötetään kaivovedestä teetetyn laboratoriotutkimuksen tulokset. Tulkki kertoo kunkin ominaisuuden osalta, onko vesi hyvää vai huonoa, mitä haittaa huonosta laadusta voi seurata, mitkä ovat todennäköisimmät huonon laadun syyt ja mitä voidaan tehdä tilanteen parantamiseksi.

Kaikki ehdotukset ovat viitteellisiä ja ensin toimenpiteisiin ryhtymistä kannattaa olla yhteydessä alan asiantuntijoihin.

Tulostettava analyysitulkki 

Painettua esitettä vuodelta 2009 voi tulostaa itse tästä linkistä: Tulostettava kaivoveden analyysitulkki (pdf) .

Ruotsinkielinen tulkki löytyy tästä linkistä: Brunnsvattnest analystolken.pdf.

Julkaistu 26.6.2013 klo 15.38, päivitetty 20.6.2019 klo 8.23