Hyppää pääsisältöön

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttö, kierrätys ja jätehuolto

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että jätelain mukaisesti uudelleen käyttökelpoiset rakennusosat ja aineet otetaan talteen ja käytetään ja, että toiminnassa syntyy mahdollisimman vähän ja mahdollisimman haitatonta rakennus- ja purkujätettä.
Kuva
Haapajärven Vuokratalot sai ARAlta purkuavustusta vuokratalojen purkamiseen. Purkutalon paikalle rakennettiin tilaelementtipäiväkoti.
Vuokratalon purkutyömaata © Taina Ruhala

Rakennus- ja purkujätteellä tarkoitetaan uudis- ja korjausrakentamisessa sekä purkamisessa syntyvää jätettä. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että jätelain mukaisesti uudelleen käyttökelpoiset rakennusosat ja aineet otetaan talteen ja käytetään ja, että toiminnassa syntyy mahdollisimman vähän ja mahdollisimman haitatonta rakennus- ja purkujätettä.

Ihmiskunta käyttää noin 1,5 kertaa – ja me suomalaiset 3 kertaa – enemmän luonnonvaroja kuin maapallo ehtii tuottaa. Useat tunnetut raaka-aineet, kuten metallit, uhkaavat loppua. Siksi materiaalien kierrättäminen korostuu. Uusi jätedirektiivi ohjaa tehokkaampaan jätteiden hyötykäyttöön. Tavoite on hyödyntää 70 % rakennus- ja purkujätteestä vuoteen 2020 mennessä. Nykyisellään hyötykäyttö rakennusalalla on vielä vähäistä.

Purkuosat ja -materiaalit jakaantuvat kolmeen virtaan:

 1. uudelleenkäyttöön,
 2. hyödyntämiseen ja
 3. jätehuoltoon.

Uudelleenkäytössä vanhat osat tai tuotteet saavat uuden elämän

Uudelleenkäyttö on ensisijainen vaihtoehto, jossa rakennusosa tai -tuote käytetään sellaisenaan uudestaan. Näin vältetään uuden tuotteen tuotantoprosessin aiheuttama ympäristökuorma. Käytetty rakennusosa tai -tuote voidaan hyödyntää itse, myydä tai toimittaa esim. rakennusosia vastaanottavaan kierrätyskeskukseen. Samalla säästetään jätemaksuissa. Rakentajan ja korjaajan kannalta kierrätysosat ovat usein edullisempia kuin uudet.

Vanhat osat ja materiaalit voivat olla korvaamattomia, kun halutaan korjata vanhaa kunnioittaen. Ota kuitenkin huomioon, että vanhan materiaalin uudelleenkäyttöön liittyy rajoituksia, ja niiden on täytettävä nykyiset viranomaismääräykset.

Hyödyntämällä saadaan uusiotuotteita

Hyödyntämisessä purkumateriaalista valmistetaan uusiotuotteita. Esimerkiksi lasi- tai betonimurskaa käytetään uusien materiaalien raaka-aineena. Betoni- ja muita kivituotteita käytetään maantäyttöön mm. tienrakentamisessa, joka korvaa neitseellisen soran käyttöä tai puu- ja muovijätteen käyttämistä energiantuotantoon.

Puujätteen polttaminen kotona on myös jätteen hyödyntämistä. Muovin ja käsitellyn puun polttamista omassa tulisijassa ei kuitenkaan suositella, sillä ne saattavat rapauttaa hormeja tai aiheuttaa nokipalon mahdollisuuden.

PVC-muoveja sisältäviä tuotteita ei välttämättä voi polttaa edes jätteenpolttolaitoksessa.

Tietyille jätelajeille tarvitaan erilliskeräys

Rakennus- ja purkujätteelle on järjestettävä rakennus- tai korjaushankkeessa erilliskeräys siten, että mahdollisimman suuri osa jätteestä voidaan toimittaa uudelleenkäyttöön taikka muutoin kierrättää tai hyödyntää. Vähintään seuraaville jätelajeille on järjestettävä erilliskeräys:

 1. betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet,
 2. kipsipohjaiset jätteet,
 3. kyllästämättömät puujätteet,
 4. metallijätteet,
 5. lasijätteet,
 6. muovijätteet,
 7. paperi- ja kartonkijätteet sekä
 8. maa- ja kiviainesjätteet.

Lisäksi tuottajan velvollisuus on järjestää käytöstä poistettujen pakkausten erilliskeräys ja kierrätys. Vaarallisen jätteen erillään pitämisestä ja sekoittamiskiellosta säädetään jätelain 17 §:ssä.

Eri kunnilla ja kierrätysyrityksillä on hieman toisistaan poikkeavia ohjeita ja käytäntöjä purkujätteen lajittelusta ja vastaanottamisesta. Tutustuthan oman alueesi ohjeisiin!

Julkaisija

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA
Takaisin ylös