Pohjavesialueet - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella pohjavesivarat ovat jakautuneet epätasaisesti ja asutuksen (vedenhankinnan) kannalta pääsääntöisesti epäedullisesti. Merkittävimmät pohjavesivarat keskittyvät suurimmille pääosin luode-kaakkosuuntaisille harjujaksoille, joita ovat Porin-Virttaankankaan-Koski Tl:n harjujakso, Noormarkun-Kokemäen-Huittisten harjujakso ja Pyhärannan-Laitilan-Turun harjujakso. Myös suuret reunamuodostumat, kuten Hämeenkangas-Pohjankangas sekä kolmas Salpausselkä ja siihen liittyvät Kiikalan deltat ovat merkittäviä pohjavesiesiintymiä. Kallioperässä, rantakerrostumissa, savipeitteisillä alueilla ja moreenimailla esiintyy määrältään vaatimattomampia pohjavesialueita. Turun saariston alueella, jossa ei ole harjujaksoja, pohjavesivarat ovat vähäiset.

Lounais-Suomessa kartoitettuja ja luokiteltuja pohjavesialueita on 283 kpl. Näistä 202 kuuluu luokkaan I ja 81 luokkaan II. Lounais-Suomessa ei ole III luokan pohjavesialueita (tilanne 10/2013).

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset

Varsinais-Suomen ELY-keskus hoitaa pohjavesien uudelleenluokitukset sekä Varsinais-Suomen että Satakunnan alueilla. Pohjavesivarat alueilla eivät jakaudu tasaisesti. Lisäksi esiintymät ovat sekä isoja että pieniä. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella tarkistettavia pohjavesialueita on yhteensä 411 kpl. Näistä 283 kpl sijaitsee Varsinais-Suomessa ja 128 kpl Satakunnassa.

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset

Varsinais-Suomen ja Satakunnan pohjavesialueiden luokituksiin ollaan tekemässä muutoksia. Muutokset ovat osa käynnissä olevaa ja edelleen jatkuvaa pohjavesialueiden luokittelutyötä. Muutosten myötä yhdyskuntien vedenhankintaan soveltumattomia pohjavesialueita voidaan esittää poistettavaksi pohjavesiluokituksesta. Lisäksi on mahdollista nostaa pohjavesialueiden luokitusta niillä alueilla, jotka on tutkimuksissa todettu soveltuviksi yhdyskuntien vedenhankintaan. Lisäksi pohjavesialueisiin saatetaan tehdä rajausmuutoksia uusien tutkimustietojen perusteella.

Pohjavesialueita tarkastetaan kuntakokonaisuuksina, ja ne tulevat kuultavaksi pienissä osissa. Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kuulemismenettelyssä.
 

2017

2018

2019

Varsinais-
Suomi

Satakunta

Varsinais-
Suomi

Satakunta

Varsinais-
Suomi

Satakunta

Aura

Eura

Kemiönsaari

Eurajoki

 

Harjavalta

Kaarina

Rauma

Koski Tl

Honkajoki

 

Huittinen

Kustavi

 

Loimaa

Merikarvia

 

Jämijärvi

Laitila

 

Marttila

Pomarkku

 

Kankaanpää

Lieto

 

Oripää

Pori

 

Karvia

Masku

 

Salo

Siikainen

 

Kokemäki

Mynämäki

 

Somero

Säkylä

 

Nakkila

Naantali

   

Ulvila

   

Nousiainen

         

Paimio

         

Parainen

         

Pyhäranta

         

Pöytyä

         

Rusko

         

Sauvo

         

Taivassalo

         

Turku

         

Uusikaupunki

         

Taulukossa on aikataulu tarkistettavista pohjavesialueista kunnittain. Kesäisin maastotutkimuksia suoritetaan yhteistyössä Valonian ja Pyhäjärvi-instituutin kanssa E-luokitusten osalta. Kuuleminen alkaa sen jälkeen kun maastotyöt on tehty.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Maria Mäkinen
puh. 0295 022 913, s-posti: maria.k.makinen[at]ely-keskus.fi

Pohjavesialueet kartalla kunnittain

Kartta: Pohjavesialueet Lounais-Suomessa

Kunnan nimeä klikkaamalla pääsee tutustumaan ko. kunnan pohjavesialueisiin karttaikkunassa (arcgis online). Pistemäiset pohjavesialueet eivät enää ole mukana avoimissa paikkatietoaineistoissa, eivätkä siis näy kartalla. Karttaa voi liikuttaa ja tarkentaa. Klikkaamalla kartalla ko. pohjavesialueen kohdalta, saa tarkempia tietoja kyseisestä pohjavesialueesta. 

     
Aura
Eura
Eurajoki
Harjavalta
Honkajoki
Huittinen
Jämijärvi
Kaarina
Kankaanpää
Karvia
Kemiönsaari
Kokemäki
Koski Tl
Kustavi
Laitila
Lieto
Loimaa
Marttila
Masku
Merikarvia
Mynämäki
Naantali
Nakkila
Nousiainen
Oripää
Paimio
Parainen
Pomarkku
Pori
Pyhäranta
Pöytyä
Raisio
Rauma
Rusko
Salo
Sauvo
Siikainen
Somero
Säkylä
Taivassalo
Turku
Ulvila
Uusikaupunki
Vehmaa

 

Julkaistu 12.11.2013 klo 11.01, päivitetty 26.11.2020 klo 12.08