Vesienhoito on yhteinen tehtävämme

AJANKOHTAISTA

 • Valtioneuvosto on hyväksynyt seitsemän alueellista vesienhoitosuunnitelmaa ja merenhoitosuunnitelman vuosille 2022–2027. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi tulvariskien hallintasuunnitelmat. Uudet suunnitelmat tulivat voimaan vuoden 2022 alussa.

 • Suunnitelmien tavoitteena on vesien hyvä tila ja tulvariskien vähentäminen.

 • Seuraa ja osallistu Twitterissä ja muillakin kanavilla #vaikutavesiin

Vesienhoitosuunnitelmat on hyväksytty

Valtioneuvosto on hyväksynyt vesienhoitosuunnitelmat ja merenhoitosuunnitelman vuosille 2022–2027. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt tulvariskien hallintasuunnitelmat vuosille 2022–2027. Uudet suunnitelmat tulivat voimaan vuoden 2022 alussa.

Vesienhoitosuunnitelmissa ja niitä täydentävissä toimenpideohjelmissa esitetään tietoa vesien tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä tarvittavista toimista, joilla vesien hyvä tila aiotaan saavuttaa ja ylläpitää. Toimenpideohjelmat konkretisoivat suunnitelmien toteuttamista osin myös paikallisella tasolla.

Valtioneuvosto: Päätös vesienhoitosuunnitelmista

Meren ja vesien tila hyväksi – valtioneuvostolta päätökset hoitosuunnitelmista (YM:n tiedote 16.12.2021)

 

Vesienhoitoalueet_suomenkartalla.gif

Vesienhoitoalueet 

 1. Vuoksen vesienhoitoalue
 2. Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue
 3. Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue
 4. Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue
 5. Kemijoen vesienhoitoalue
 6. Tornionjoen vesienhoitoalue (yhdessä Ruotsin kanssa)
 7. Tenon, Näätämöjoen ja Paatsjoen vesienhoitoalue (yhdessä Norjan kanssa)
 8. Ahvenanmaa huolehtii itse vesipuitedirektiivin toimeenpanosta ja muodostaa oman vesienhoitoalueen

 

Avoimet ympäristötietojärjestelmät ja karttapalvelu

Avoimissa ympäristötietojärjestelmissä, raporteissa ja karttapalvelussa on lisää tietoa pinta- ja pohjavesien tilasta, tilaan vaikuttavista tekijöistä ja ympäristötavoitteista sekä toimenpiteistä, joilla vesien tilaa voidaan parantaa.

Haluatko tietää, mitä vesien tilaa parantavia toimenpiteitä on tähän mennessä tehty?

Vesienhoitoa suunnitellaan askel askeleelta

Vesienhoidon suunnitelmat päivitetään kuuden vuoden välein vaiheittain.

Vesienhoidon suunnittelusykli
Vesienhoidon suunnittelun sykli kestää kuusi vuotta.
Julkaistu 20.12.2021 klo 12.35, päivitetty 28.1.2022 klo 13.35