Hyppää sisältöön

Vesienhoito on yhteinen tehtävämme

Anna palautetta vesienhoitosuunnitelmista 2.11.2020–14.5.2021

Manner-Suomen kattavat ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022–2027 ovat valmistuneet ja niistä voi antaa palautetta 2.11.2020–14.5.2021. Ahvenanmaan vesienhoitosuunnitelmien kuuleminen käynnistyy joulukuussa 2020.

Vesienhoitosuunnitelmissa ja niitä täydentävissä toimenpideohjelmissa esitetään tietoa vesien tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä tarvittavista toimista, joilla vesien hyvä tila aiotaan saavuttaa ja ylläpitää. Toimenpideohjelmat konkretisoivat suunnitelmien toteuttamista osin myös paikallisella tasolla. Mielipiteitä pyydetään esimerkiksi siitä, ovatko vesien tilan parantamiseksi suunnitellut toimet oikeita ja riittäviä.

Erityisesti toivotaan palautetta siitä, miten eri tahot voisivat edistää vesien hyvän tilan saavuttamista.

Suunnitelmaehdotukset vuosille 2022–2027, materiaalit ja palautteen antaminen

Vesienhoitoalueet_suomenkartalla.gif

1. Ehdotus Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022 - 2027 

2. Ehdotus Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022 - 2027

3. Ehdotus Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022 - 2027

4. Ehdotus Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022 - 2027

5. Ehdotus Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022 - 2027

6. Ehdotus Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022 - 2027

7. Ehdotus Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022 - 2027

8. Ahvenanmaa huolehtii itse vesipuitedirektiivin toimeenpanosta ja muodostaa oman vesienhoitoalueen. Vesienhoidon kuuleminen Ahvenanmaan osalta käynnistyy joulukuussa 2020.

Palautetta voi antaa myös ELY-keskuksen kirjaamoon

Voit toimittaa palautteesi myös ELY-keskuksen kirjaamoon sähköpostitse tai postitse, jos et halua käyttää lausuntopalvelu.fi-palvelua, jonka suorat linkit on esitetty aiemmin tällä sivulla. Käytä sen ELY-keskuksen kirjaamon osoitetta, joka löytyy sen alueen kuulemisasiakirjasta, jota palautteesi koskee. 

Avoimet ympäristötietojärjestelmät ja karttapalvelu kuulemisen tukena

Avoimissa ympäristötietojärjestelmissä, raporteissa ja karttapalvelussa on lisää tietoa pinta- ja pohjavesien tilasta, tilaan vaikuttavista tekijöistä ja ympäristötavoitteista sekä toimenpiteistä, joilla vesien tilaa voidaan parantaa.

Haluatko tietää, mitä vesien tilaa parantavia toimenpiteitä on tähän mennessä tehty?

Vesienhoitoa suunnitellaan askel askeleelta

Vesienhoidon suunnitelmat päivitetään kuuden vuoden välein vaiheittain. Nyt kuullaan vesienhoidon suunnitelmaehdotuksista vuosille 2022 - 2027.

Vesienhoidon suunnittelusykli
Vesienhoidon suunnittelun sykli kestää kuusi vuotta.
Julkaistu 27.10.2020 klo 8.21, päivitetty 19.11.2020 klo 11.59