Vesienhoito on yhteinen tehtävämme

AJANKOHTAISTA

Anna palautetta vesipuitedirektiivin toimivuudesta?

Vesienhoidon lainsäädäntömme perustuu vesipuitedirektiiviin, jolla varmistetaan, että jäsenmaat suojelevat vesiään sekä parantavat huonokuntoisten vesien tilaa. EU-komissio arvioi parhaillaan, soveltuuko vesipuitedirektiivi tarkoitukseensa vai tarvitaanko siihen muutoksia. EU-kansalaiset voivat vaikuttaa tähän arviointiin merkittävästi antamalla palautetta: Fitness Check of the Water Framework Directive and the Floods Directive

Vesienhoitosuunnitelmien päivittäminen etenee

Vesienhoitosuunnitelmien päivittämisen ensimmäinen kuuleminen päättyi 9.7.2018.

Vesienhoitoalueiden palautekoosteesiin voi tutustua alla olevien vesienhoitoalueiden linkkien kautta. Seuraava kuuleminen alkaa vuonna 2020.

Vesienhoidon tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Tavoitteen saavuttamiseksi suunnitellaan ja toteutetaan vesien tilaa parantavia toimenpiteitä ja seurataan niiden vaikutuksia kahdeksalla vesienhoitoalueella.

Vesiä on hoidettu Suomessa eri tavoin jo vuosikymmenien ajan, mutta nykyisessä muodossaan vesienhoidon suunnittelu käynnistyi vuonna 2000 EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin myötä.

Vesienhoitoalueet ja niiden kuulemisasiakirjat
> Tarkista kartalta, mihin vesienhoitoalueeseen kunta kuuluu.

  1. Vuoksen vesienhoitoalueella asiakirja (pdf)
  2. Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella asiakirja (pdf)
  3. Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella asiakirja (pdf)
  4. Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella asiakirja (pdf)
  5. Kemijoen vesienhoitoalueella asiakirja (pdf)
  6. Tornionjoen vesienhoitoalueella asiakirja (pdf)
  7. Tenon, Näätämöjoen ja Paatsjoen vesienhoitoalueella asiakirja (pdf)

Karttapalvelu

Vesienhoitoa suunnitellaan askel askeleelta


Vesienhoidon suunnitelmat päivitetään kuuden vuoden välein vaiheittain. Lisää suunnittelusta

Vesienhoidon suunnittelusykli
Vesienhoidon suunnittelun sykli kestää kuusi vuotta.
Julkaistu 3.1.2018 klo 23.19, päivitetty 22.11.2018 klo 8.34