Ympäristönsuojelun valvonnan sähköinen asiointijärjestelmä YLVA

Ympäristönsuojelun sähköiseen valvontaan on otettu käyttöön uusi YLVA -tietojärjestelmä. VAHTI-järjestelmä on poistunut käytöstä. YLVA on suunnattu ympäristönsuojelulain nojalla lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisille sekä jätelain nojalla ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisille asiakkaille. Palvelun käyttäjiä ovat muun muassa toiminnanharjoittajat, kuntien ympäristöviranomaiset ja ELY-keskusten asiantuntijat.

Uudistetulla asioinnilla helpotetaan ja sujuvoitetaan käyttö- ja päästötarkkailua koskevien tietojen toimittamista. Palvelussa asiakas voi luoda määrämuotoisilla lomakkeilla ja liitteillä valvontaviranomaisille sähköisen raportin, joka vastaa ympäristöluvan, ilmoitusta koskevan päätöksen tai rekisteröintiä koskevan valtioneuvoston asetuksen vaatimuksia.

Ilmoitusvelvollinen ja rekisteröintivelvollinen asiakas voivat täyttää ja lähettää toimintaa koskevan ilmoituksen palvelussa.

Näille sivuille on koottu ohjeita toiminnanharjoittajille ja kuntakäyttäjille sähköisen asioinnin tueksi:

YLVAn sidosryhmäkartta (pdf)

Kuva tietojärjestelmän tietovirroista

<br/>Kuva tietojärjestelmän tietovirroista<br/>

 

 

YLVA-tietojärjestelmän asiakastuki: ylva(a)ely-keskus.fi (vaihda (a) -> @)

Lisätietoja: Neuvotteleva virkamies Juha Lahtela, ympäristöministeriö, p. 0295 250 371, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 23.11.2017 klo 9.51, päivitetty 19.8.2019 klo 10.40