Hyppää pääsisältöön

Ympäristölupiin liittyvä lainsäädäntö

Keskeisimmät ympäristölupiin liittyvät säädökset ovat ympäristönsuojelulaki ja ympäristönsuojeluasetus. Ne määrittelevät pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot, joille on haettava ympäristölupa. Niissä määrätään myös mm. vaatimukset lupahakemukselle ja lupapäätökselle.

Ympäristönsuojelulaki on pilaantumisen torjunnan yleislaki

Ympäristönsuojelulailla säännellään ympäristön pilaantumista aiheuttavaa toimintaa. Ympäristönsuojelulaki sisältää säännökset maaperän, ilman ja vesien suojelusta.

Käsittelystä peritään maksu

Ympäristönsuojelulain mukaisten lupa- ja ilmoitusasioiden käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on määritelty alla olevissa asetuksissa sekä kuntien omissa taksapäätöksissä.

Kivenlouhinnan ja kivenmurskauksen ympäristönsuojeluvaatimukset

Kivenlouhinnan ja kivenmurskauksen ympäristönsuojeluvaatimuksista on säädetty valtioneuvoston asetuksella.

Katso myös

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Ympäristöministeriö