KEKO - Kaavoituksen ekolaskuri

KEKO on maankäytön suunnittelun tueksi kehitetty ekologisen kestävyyden arviointityökalu. Sen avulla on mahdollista määrittää yhdyskuntien rakentamisen ja käyttövaiheen aiheuttamia ympäristövaikutuksia. KEKO laskee kasvihuonekaasupäästöt, luonnonvarojen käytön sekä vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin. Työkalu tuottaa myös arvion alueen kokonaisekotehokkuudesta ja vertaa vaikutuksia koko maan keskiarvoon.

KEKO-työkalu palvelee kaupunkien ja kuntien viranomaisia sekä konsulttiyrityksiä, jotka työskentelevät kaavoituksen, yhdyskuntien kehittämisen ja rakennetun ympäristön parissa. KEKO tuo havainnollisesti esille suunnitteluvalintojen vaikutukset, jolloin suunnittelijat voivat vertailla eri vaihtoehtoja ja hakea ekotehokkainta ratkaisua.

KEKOn laskenta perustuu uusimpaan tieteelliseen tutkimukseen. Työkalun kokoamisesta ovat vastanneet alan johtavat tutkimuslaitokset Suomessa – Suomen ympäristökeskus, Aalto-yliopisto ja VTT. Myös käyttäjien tarpeet on otettu tarkasti huomioon kehitystyössä, johon on osallistunut kaavoittajia ja muita asiantuntijoita 16 kaupungista, kahdesta rakennusliikkeestä ja ympäristöministeriöstä.

KEKO_lahtotietosivu
KEKO-työkalun lähtötietojen syöttösivun arviointiteemat

 

Lisätietoja

KEKO-työkalun neuvonta Suomen ympäristökeskuksessa

  • Sähköposti: palvelunimi@ymparisto.fi [palvelunimi=keko]

 

Julkaistu 6.9.2016 klo 12.39, päivitetty 6.9.2016 klo 12.39