Hyppää pääsisältöön

Työkaluja kaavan ilmastovaikutusten arviointiin

Kaavan ilmastovaikutusten arvioinnissa eri työkalut täydentävät toisiaan. Esimerkiksi kaavatason, suunnittelun vaiheen tai tietotarpeen mukaan voidaan eri työkaluja hyödyntää eri tilanteissa.

Karkeasti työkalut voi jaotella selkeisiin laskureihin, joiden hyödyntämiseen tarvitaan vastaavasti olemassa olevaa dataa sekä kokonaisvaltaisempiin arviointityökaluihin, jotka tuovat esiin eri näkökulmia ja ohjaavat tulevia selvityksiä tai niiden tarvetta. Alla on kuvailtu muutamia yleisesti käytössä olevia työkaluja.

Tarkkoja laskelmia tuottavat työkalut

Tampereen kaupungin yleiskaavan ilmastovaikutusten arviointityökalu

 • Hyödyntää Syken YKR-datan väestö-, työpaikka- ja rakennustietoja ja sen perusteella tuottaa sekä arvion nykytilasta että ennusteen tulevasta kehityksestä
 • Hyödyntää paikkatietoa ja tuottaa monipuolisia karttaesityksiä
 • On otettavissa käyttöön muissakin kunnissa
 • Käyttöönotto kuitenkin saattaa edellyttää muiden tietojen olemassa oloa, esim. kaupungin tai seutukunnan oma liikennemalli
 • Soveltuu erityisesti yleiskaavatasolle
 • Lisätietoja: Yhdyskuntarakenteen ilmastovaikutusten arviointi (tampere.fi)

Kokonaisvaltaiseen arviointiin tarkoitetut työkalut 

KILVA (kaavan ilmastovaikutusten arviointi)

 • Yleistyökalu kaikille kaavatasoille
 • Soveltuu niin alkuvaiheen suunnittelun kuin pohdinnan tueksi koko prosessin ajan
 • Tuottaa laadullista arviota suunnitelman vahvuuksista ja heikkouksista
 • Nostaa esiin kysymyksiä, joita olisi hyvä tarkastella esim. jatkosuunnittelussa
 • Nopea- ja helppokäyttöinen, voidaan käydä läpi useamman kerran eri vaihtoehtoja vertaillen
 • Ilmainen, ELY-keskuksen laatima ja ylläpitämä
 • Linkki työkaluun: Ilmastokestävä kaavoitus –tarkistuslista (KILVA)

 

Lue lisää KILVAsta!

Ilmastokestävä kaavoitus (KILVA) -työkalu nostaa esiin ilmastokestäviä ratkaisuja maankäytön suunnittelussa. Työkalu on tarkoitettu käytettäväksi kaikkien kaavatasojen ratkaisuihin sekä muihinkin yhdyskuntarakennetta ohjaaviin suunnitelmiin ja päätöksiin. Kantava periaate on ilmastoetusija: säilytetään se hiili, mikä voidaan ja tuotetaan niin vähän päästöjä kuin voidaan.

Työkalun lopputuloksena syntyy ”tarkistuslista” seikoista, jotka kuvaavat kaavan vahvuuksia ja heikkouksia. Tulokset ovat lähtökohtana tarkemmille selvityksille tai jatkokeskustelulle.

Työkalussa on huomioitu sekä ilmastonmuutoksen hillintä että siihen sopeutuminen.

Tarkistuslista soveltuu monelle kaavatasolle ja eri toimijoiden käyttöön

Tarkistuslista on tarkoitettu kuntien kaavoittajille, maankäytön suunnitteluun osallistuville muille tahoille sekä viranomaisten käyttöön. Työkalun tavoitteena on auttaa suunnittelijaa tekemään valintoja, joilla maankäytön ratkaisuja suunnataan ilmastokestäviksi. Työkalua voi käyttää jo ennakkovaiheessa, kun vasta tahdotaan miettiä eri ratkaisuvaihtoehtojen välisiä eroja, ja myös koko suunnitteluprosessin ajan.

Yhdyskuntarakenteen ilmastokestävyys koostuu päästöjen minimoinnista ja hyvien ratkaisujen mahdollistamisesta

Työkalussa ilmastokestävyyttä lähestytään neljän pääteeman avulla. Teemat kattavat yhdyskuntarakenteen ilmastovaikutusten koko skaalan. Tarkastelussa on sekä rakentuminen että käyttövaihe. Rakenteen itsensä tuottamien päästöjen lisäksi tarkastellaan rakenteen rooli mahdollistajana ja sen luomia edellytyksiä ilmastokestäville valinnoille.

Työkalua kehitetään ja siitä voi jättää palautetta

Työkalu on laadittu ympäristöministeriön rahoittamassa ilmastokestävä kaavoitus -checklist-hankkeessa. Ylläpidosta vastaa Pirkanmaan ELY-keskus. Yhteystiedot ja palautelomake löytyvät Ilmastokestävän kaavoituksen tarkistuslista -työkalusta.

BREEAM 

 • Kokonaisvaltaiseen kestävyyden arviointiin tarkoitettu ympäristöluokitusjärjestelmä, joka sisältää ilmastonäkökulman
 • Kansainvälisesti tunnistettu sertifiointi
 • Arviointiperuste laadullinen, ei tuota esim. päästöarviointia
 • Sisältää erillisiä osioita esim. maankäytön suunnitteluun sekä rakennuksille
 • Arviointiperusteet ja taustamateriaalit avoimesti saatavilla, varsinainen alueen sertifiointi maksullinen
 • Monet näkökulmat eivät suoraan sovellu Suomeen tai huomioidaan Suomessa jo lainsäädännöstä saakka.

Julkaisija

Pirkanmaan ELY-keskus