Hyppää pääsisältöön

Kaavoituksen seuranta

Valtaosa rakentamisesta perustuu nykyisin yleis- ja asemakaavoihin. Tilanne on kehittynyt 1970-luvun alkupuolelta, jolloin valtionhallinto aloitti kaavoitustyön systemaattisen seuraamisen. Kaavoituksen vuositilastointi kootaan nykyisin muun muassa asemakaavojen seurantalomakkeilla ja on käytettävissä Elinympäristön tietopalvelu Liiterissä.

Rakentamisen suunnitelmallisuus kasvaa

Valtaosa rakentamisesta perustuu nykyisin yleis- ja asemakaavoissa määriteltyyn suunnitelmaan alueidenkäytöstä. Isommista rakennuksista käytännössä kaikki ja pientaloistakin 83,3 prosenttia rakennettiin asemakaava-alueelle vuonna 2021.

Vuonna 2021 yleiskaavoitettu alue hyväksytyissä yleiskaavoissa kattoi 105 640 neliökilometriä. Se on 28 prosenttia Suomen pinta-alasta. Yleiskaavoitetun alueen pinta-ala on tuplaantunut vuodesta 2002. Tarkasti rakentamista ohjaavia asemakaavoja oli puolestaan laadittu noin 2,2 prosentille Suomen pinta-alasta vuonna 2021. 

Tilastokuvio näyttää yleiskaavoitetun pinta-alan kehittymisen Suomessa vuodesta 2003 vuoteen 2021. Pinta-ala on kohonnut vuosittain lähelle 30 prosenttia Suomen pinta-alasta, mutta vuonna 2020 tapahtui känne alaspäin. Se johtuu tilastojen korjauksista: kaatuneita kaava-alueita poistettiin. Vuonna 2021 käyrä kääntyi taas hienoiseen nousuun.

Systemaattinen seuranta 1970-luvulta alkaen

Kaavoituksen etenemistä ja rakentamisen kohdistumista kaava-alueille on valtakunnallisesti seurattu 1970-luvun alkupuolelta lähtien. Seurantatiedot kerättiin ympäristöministeriön hallinnonalalta ja lisäksi käytettiin koko maan kattavia rekistereitä.

Seurannan vakiinnuttua alettiin julkaista vuosiraportteja, joihin valikoitiin keskeisimpiä tilastotietoja sekä myöhemmin monipuolisesti myös kaavioita ja karttoja. Säännöllisesti käsiteltyjä aiheita olivat kaavoitus, poikkeusluvat, maa-ainesten otto ja lomarakentaminen.

Vuosiraporttien painamisen loputtua seurantatietojen julkaiseminen supistui ensin Ympäristö-lehden katsausliitteeseen ja lopulta pelkkiin verkkosivuihin. Kaavoituksen seuranta uudistettiin tietojärjestelmäksi, jolloin tilastojen tietosisältö laajeni ja tarkentui vuodesta 2002 lähtien. Erillisistä kaavoituksen vuosiraporteista on sittemmin luovuttu, koska käyttäjät pystyvät itse hakemaan vastaavat tiedot kehittyneillä järjestelmän toiminnoilla.

Liiterissä tiedot vuodesta 2002 eteenpäin

Nyt kaavoitukseen ja monipuolisesti alueidenkäyttöön liittyviä tilasto- ja paikkatietoja saa Elinympäristön tietopalvelu Liiteristä. Liiteriin on viety tiedot vuodesta 2002 alkaen, joten aikasarjoja on saatavilla jo noin 20 vuoden ajalta.

Vuodesta 2020 alkaen on myös julkaistu Alueidenkäytön vuosikatsaus, joka on eräänlainen yhteenveto tärkeimmistä alueiden käyttöön liittyvistä Liiteri-tietojärjestelmän tilastotiedoista.

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Tutustu myös
Alueidenkäytön vuosikatsaus 2022
Syken julkaisema vuosikatsaus muun muassa kaavoituksesta, aluekehityksestä ja yhdyskuntarakenteen muutoksista.
Siirry katsauksen tarinakartta-versioon