Piipsannevan tuulivoimahanke, Haapavesi

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Puhuri Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Haapaveden Piipsannevan alueelle Siikalatvan ja Kärsämäen kunnanrajojen välittömään läheisyyteen. Tuulivoimahanke muodostuu hankealueesta tuulivoimaloineen ja huoltoteineen sekä hankealueelle rakennettavasta sähköasemasta ja sähkönsiirrosta. Arvioinnissa tarkastellaan alustavasti myös aurinkoenergiatuotannon sijoittamista alueelle. Suunnitellut voimalat ovat lieriötornimallisia tuulivoimaloita, joiden yksikköteho on noin 4-8 MW ja kokonaiskorkeus enintään 300 metriä.

Sähkönsiirto hankealueelta valtakunnanverkkoon on tarkoitus järjestää hankealueen länsipuolelle sijoittuvan  Fingrid OYj:n Haapavesi-Pyhäkoski 220 kV (tulevaisuudessa Metsälinja 400 kV ja 110 kV) voimajohdon kautta tai vaihtoehtoisesti hankealuetta sivuavan Fingrid Oyj:n Petäjävesi-Nuojua 220 kV (tulevaisuudessa 110 kV) voimajohdon kautta. Sähkönsiirron suunnittelussa varaudutaan myös mahdollisesti tulevaisuudessa rakentuvaan aurinkovoimatuotantoon.

Teollisen mittakaavan aurinkosähkön tuotantolaitokset koostuvat yhteen kytketyistä aurinkopaneeliryhmistä, inverttereistä sekä jakelumuuntajista. Yhteen aurinkopaneeliryhmään voidaan liittää noin 2800 yksittäistä aurinkopaneelia, joiden yhteenlaskettu teho on 1 MW. Yli 10 MW tuotantolaitos tarvitsee lisäksi muuntoaseman. Aurinkopaneelit asennetaan maahan paalujen, tukipilareiden tai jalustojen päälle.

Vaihtoehdot

Nollavaihtoehto VE0
Tuulivoima- tai aurinkovoimahanketta ei toteuteta.

Vaihtoehto 1 VE1
Alueelle rakennettaisiin enintään 50 tuulivoimalaa.

Vaihtoehto 2 VE2
Alueelle rakennettaisiin 41 voimalaa.

Arviointiohjelma

Yleisötilaisuus

Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 26.3.2019 Kanteleen Voiman toimitilassa (Turvetie 112, Haapavesi) klo 17.30. Kahvitarjoilu klo 17.00. Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), hankevastaavan (Puhuri Oy) ja YVA-konsultin (FCG Oy) edustajat. Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan.

Mielipiteen esittäminen

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Kannanotot tulee toimittaa 12.4.2019mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU.

Julkaistu 6.2.2019 klo 13.29, päivitetty 2.5.2019 klo 13.23