Valkiavaaran tuulivoimahanke, Tervola, Tornio

Energiequelle Oy (hankkeesta vastaava) suunnittelee korkeintaan 45 tuulivoimalan rakentamista Valkiavaaran alueelle, joka sijaitsee Tervolan kunnan ja Tornion kaupungin alueella. Voimaloiden yksikköteho on enintään 10 MW ja kokonaiskorkeus enintään 300 m. Sähkönsiirtoa varten rakennetaan nykyisen voimajohdon rinnalle uusi, noin 30 km pitkä, 110 kV tai 400 kV voimajohto ja liityntä tapahtuu Rovaniemen Petäjäskosken sähköasemalle.

Hankkeen vaihtoehdot

Yva-menettelyssä tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

Vaihtoehto 0 Hanketta ei toteuteta.

Vaihtoehto 1 Alueelle toteutetaan enintään 45 voimalaa.

Vaihtoehto 2 Alueelle toteutetaan alle 45 voimalaa. Vaihtoehto tarkentuu YVA-selos- tusvaiheessa.

 

Sähkönsiirto VEA Nykyisen linjan rinnalla, pohjoispuolella.

Sähkönsiirto VEB Nykyisen linjan rinnalla, eteläpuolella.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelmaan voi tutustua myös Tornion ja Rovaniemen kaupunginkirjastoissa sekä Tervolan kunnankirjastossa.

Yleisötilaisuus

yleisötilaisuuspidettiin  to 24.3.

 

Julkaistu 14.3.2022 klo 12.00, päivitetty 19.5.2022 klo 12.55

Julkaisija: