Lappeenrannan jätevesien käsittelyn ympäristövaikutusten arviointi, Lappeenranta

Hankkeen kuvaus

Lappeenrannan kaupungin yhdyskuntajätevedet käsitellään 1970-luvun alkupuolella käyttöön otetulla Toikansuon puhdistamolla, joka sijaitsee Lappeenrannan kaupunkirakenteen alueella. Puhdistamossa käsitellään 60 000 asukkaan jätevedet, kattaen myös Lemin ja Taipalsaaren kuntien jätevedet. Kemiallis-biologisesti puhdistetut jätevedet johdetaan Rakkolanjokeen, joka laskee Haapajärveen ja edelleen Venäjän puolella Viipurinlahteen Seleznevka-jokena. Puhdistamotoimintaa on ollut alueella jo vuodesta 1954, josta lähtien Rakkolanjoki on toiminut purkuvesistönä. Lappeenrannan jätevesien käsittelyä ja purkupaikkoja on selvitelty viimeksi vuonna 2006 päättyneessä YVA-menettelyssä. Rakkolanjoen käyttö purkuvesistönä on hylätty eri oikeusasteissa ja kaupunki on velvoitettu kartoittamaan muita purkuvesistöjä.

Kaupunki haki vuoden 2011 lopussa lupaa Toikansuon puhdistamon jatkokäytölle ja jätevesien johtamiselle Vuokseen, mikä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätöksen mukaan edellyttää YVA-menettelyä.

Vaihtoehdot

VE1 purku Vuokseen, uusi puhdistamo Joutsenon Kilteiseen

VE2a purku eteläiselle Saimaalle Joutsenon edustalle, uuden puhdistamon sijaintivaihtoehdot Kilteinen, Tujula, Mustola tai Kukkuroinmäki

VE2b purku eteläiselle Saimaalle Keskisenselälle, uuden puhdistamon sijaintivaihtoehdot Mustola, Tujula tai Kukkuroinmäki

VE3 purku Pien-Saimaaseen (Kaukaanselkä), puhdistamo (tehostettu jälkikäsittely) Toikansuolla tai Hyväristönmäellä

VE4 purku Rakkolanjokeen, puhdistamo (tehostettu jälkikäsittely) Hyväristönmäellä tai Toikansuolla

Arviointiohjelma saapunut  22.5.2013 

Lappeenrannan jätevesien käsittely, arviointiohjelma (Linkki  9 Mg pdf)

Kuulutus arviointiohjelmast a (linkki ELY-keskuksen sivuille)
Lappeenrannan ja Imatran kaupunkien ilmoitustauluilla 1.7.- 30.8.2013

Lausuntojen ja mielipiteiden määräaika: 30.8.2013 mennessä. Lausunnot ja mielipiteet tulisi toimittaa ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi jos sähköpostin lähettäminen ei ole mahdollista lausunnot ja mielipiteet voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus PL 1041, 45101 Kouvola.

Arviointiohjelma on nähtävillä:

 • Lappeenrannan kaupungintalolla, Villimiehenkatu 1
 • Lappeenrannassa Maakuntakirjaston Valtakatu 47
 • Joutsenon kirjastossa Keskuskatu 2
 • Korvenkylän kirjastossa Asematie 14
 • Imatran kaupungintalolla Virastokatu 2
 • Imatran Pääkirjastossa Virastokatu 1
 • Kaakkois-Suomen ELY:ssä, Salpausselänkatu 22 (1.krs.neuvonta), Kouvola.

Lisäksi ohjelma on saatavissa sähköisesti osoitteesta: www.ymparisto.fi/lappeenrannanjatevesienkasittelyYVA

Yleisötilaisuus
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskeva yleisötilaisuus pidettiin tiistaina 20.8.2013 klo 18.00-20.00 Lappeenrannan kaupungintalon valtuustosalissa Villimiehenkatu 1.

Lapeenrannan jätevesien käsittely, yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta (27.9.2013  89 kt pdf)

Arviointiselostus saapunut 6.5.2014

Arviointiselostus (pdf 25 Mt)

Lappeenrannan jätevesien käsittelyn ympäristövaikutusten arviointiselostuksen tiivistelmä (pdf 2 Mt)

Lappeenrannan jätevesien käsittelyn ympäristövaikutusten arviointiselostuksen tiivistelmä venäjäksi  (RUS pdf 2425 kt)

Jäteveden jälkikäsittelymenetelmät (pdf 1 Mt)

Kalvotekniikoiden esiselvitys (pdf 0,5 Mt)

Toikansuon saneerauksen esiselvitys (pdf 0,5 Mt)

Uuden jätevedenpuhdistamon kuormitusennuste (pdf 144 kt)

Uuden puhdistamon esisuunnitelma (pdf 8 Mt)

Kuulutus arviointiselostuksesta    Kuulutus arviointiselostuksesta on nähtävillä myös Lappeenrannan ja Imatran kaupunkien ilmoitustauluilla 26.5.- 24.7.2014.

Arviointiselostus oli nähtävillä:

 • Lappeenrannan kaupungintalolla, Villimiehenkatu 1
 • Lappeenrannassa Maakuntakirjastossa, Valtakatu 47
 • Joutsenon kirjastossa, Keskuskatu 2
 • Korvenkylän kirjastossa, Asematie 14
 • Imatran kaupungintalolla, Virastokatu 2
 • Imatran Pääkirjastossa Virastokatu 1
 • Kaakkois-Suomen ELY:ssä, Salpausselänkatu 22 (1.krs.neuvonta), Kouvola

Yleisötilaisuus arviointiselostuksesta oli keskiviikkona 4.6.2014 klo 18.00 - 20.00 Lappeenrannan kaupungintalon valtuustosalissa Villimiehenkatu 1.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta 23.09.2014  (pdf 176 kt)

 

 

 

Julkaistu 28.8.2013 klo 7.47, päivitetty 1.7.2019 klo 7.59