Hyppää pääsisältöön

Lääkeaineet

Erilaisia lääkeaineita tuotetaan ja käytetään satoja tonneja vuosittain. Viimeaikaisissa tutkimuksissa näitä ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkeaineita on havaittu laajalti myös ympäristössä.
Kuva
Lääkkeitä läpipainopakkauksissa.
Lääkeaineilla voi olla monia haittavaikutuksia ympäristölle. Lääkkeiden asianmukainen käsittely ja hävittäminen onkin tärkeää haittojen vähentämiseksi. © Pixabay

Lääkeaineita päätyy ympäristöön käytön seurauksena

Lääkeaineita päätyy ympäristöön niiden käytön seurauksena. Jätevedenpuhdistamot ovat Itämeren alueella suurin lääkeaineiden kulkeutumisreitti. Lääkeaineita päätyy ympäristöön myös eläinlääkinnästä, lääkkeiden valmistuksesta tai silloin, kun käyttämättömien tai vanhentuneiden lääkkeiden käsittely ei ole asianmukaista. Käyttämättömät lääkkeet tulisikin aina palauttaa apteekkiin! 
 

Lääkeaineet uhkaavat luonnonvaraisia eläimiä ja lisäävät antibioottiresistenssiä

Kuva
Korppikotka oksalla.
© Adobe Stock

Lääkeaineiden aiheuttamiin ympäristöongelmiin herättiin 2000-luvun alussa, jolloin kävi ilmi, että karjalla tulehduskipulääkkeenä käytetty diklofenaakki romahdutti Etelä-Aasiassa korppikotkakantoja. Korppikotkat söivät maastoon kuolleiden eläinten ruhoja ja altistuivat näin kyseiselle lääkeaineelle. Diklofenaakin käyttö jatkuu yhä, ja se uhkaa myös eurooppalaisia korppikotkia.

Joidenkin lääkeaineiden on myös havaittu häiritsevän kalojen lisääntymistä ja käyttäytymistä. Antibioottien runsas tai vääränlainen käyttö puolestaan edesauttaa antibioottiresistenssin syntyä. Tämän vuoksi onkin tärkeää tutkia lääkkeiden ympäristövaikutuksia ja siirtyä käyttämään ympäristölle haitattomampia lääkeaineita. 

Lisätietoa

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)