Hyppää pääsisältöön

Per- ja polyfluoratut alkyyliyhdisteet (PFAS)

Per- ja polyfluoratut alkyyliyhdisteet (PFAS) ovat aineryhmä, jossa hiilivetyketjun vedyt on korvattu joko kokonaan tai osittain fluorilla. Erilaisia osittain tai kokonaan fluorattuja orgaanisia yhdisteitä on tuhansia ja osa niistä on erittäin haitallisia.
Kuva
Paistinpannu ja kattila.
PFAS-yhdisteitä voi olla esimerkiksi vettä ja likaa hylkivissä paistinpannuissa ja kattiloissa. © Unsplash

Erilaisten PFAS-yhdisteiden ominaisuudet eroavat paljon toisistaan. Osa PFAS-yhdisteistä on erittäin pysyviä sekä ympäristöön ja eliöihin kertyviä. Ne voivat olla myös terveydelle hyvin haitallisia. Toistaiseksi vain muutaman PFAS-yhdisteen käyttöä on rajoitettu EU:ssa tai maailmanlaajuisesti.

PFAS-yhdisteitä kulkeutuu ympäristöön monia reittejä pitkin

PFAS-yhdisteitä on käytännössä kaikkialla ympäristössä, ihmisissä ja eliöissä, myös kaukana niiden päästölähteistä. Ihminen altistuu PFAS-yhdisteille pääasiassa ravinnon kautta.

PFAS-yhdisteitä käytetään laajasti teollisuudessa ja kuluttajatuotteissa erityisesti pintakäsittelyaineina. Kuluttajatuotteissa PFAS-yhdisteitä on esimerkiksi paistinpannuissa, vettä ja likaa hylkivissä vaatteissa sekä suksivoiteissa. Yhdisteitä voi vapautua ympäristöön suoraan valmistuksen, varastoinnin, käytön ja hävittämisen aikana ja ne kulkeutuvat ympäristöön mm. jätevedenpuhdistamoiden kautta. PFAS-yhdisteitä päätyy vesistöihin ja maaperään myös laskeumana ilman kautta. Lisäksi yhdisteitä vapautuu maaperästä pohja- ja pintavesiin erityisesti alueilla, joilla on käytetty sammutusvaahtoja. 

Lisää tietoa aiheesta

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)