Hyppää pääsisältöön

Takiankankaan-Hukkalansalon tuulivoimahanke, Paltamo ja Puolanka

Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Paltamo, Puolanka
Aihealue: Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Ilmatar Paltamo Oy suunnittelee kahden tuulivoimapuiston rakentamista Paltamon ja Puolangan kuntien alueelle, lähimmillään noin kahdeksan kilometrin etäisyydelle Paltamon kuntakeskuksesta länteen. Takiankankaan alue sijoittuu Osmankajärven länsipuolelle, ulottuen pohjoispuolella Puolangan Julkuvaaraan ja lännessä Vaalan kuntarajaan (maakuntarajaan). Hukkalansalon alue sijoittuu Osmankajärven kaakkoispuolelle järven ja kantatie 78:n väliselle alueelle.

Hankealueille suunnitellaan enintään 52 tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 350 metriä ja yksikköteho 6–10 MW. Hankealueet kattavat kokonaisuudessaan noin 8122 hehtaarin laajuisen alan. Tästä Takiankankaan osuus on 4678 ha ja Hukkalansalon 3444 ha. Sähkönsiirtoa varten tuulivoimapuistojen alueelle rakennetaan muuntoasemat ja tuotettu sähkö on suunniteltu siirrettävän valtakunnanverkkoon joko Fingrid Oyj:n Nuojuan tai Seitenoikean sähköaseman kautta. Toteutuvasta voimalamäärästä riippuen sähkönsiirtoa varten rakennetaan joko 110 kV:n tai 400 kV:n voimalinja, jonka pituus on noin 50 km.

Hankkeen vaihtoehdot

  • TVE 0: Hanketta ei toteuteta.
  • TVE 1: Hankkeessa rakennetaan yhteensä enintään 52 uutta tuulivoimalaa. Voimaloista 31 kpl sijoittuu Takiankankaan alueelle ja 21 kpl Hukkalansalon alueelle.
  • TVE 2: Hankkeessa rakennetaan yhteensä enintään 50 uutta tuulivoimalaa. Voimaloista 29 kpl sijoittuu Takiankankaan alueelle ja 21 kpl Hukkalansalon alueelle.
  • TVE 3: Hankkeessa rakennetaan yhteensä enintään 49 uutta tuulivoimalaa. Voimaloista 31 kpl sijoittuu Takankankaan alueelle ja 18 kpl Hukkalansalon alueelle.
  • TVE 4: Hankkeessa rakennetaan yhteensä enintään 47 uutta tuulivoimalaa. Voimaloista 29 kpl sijoittuu Takankankaan alueelle ja 18 kpl Hukkalansalon alueelle.

Sähkönsiirron vaihtoehdot 

  • SVE 1: 110 kV tai 400 kV:n voimajohto Nuojuan sähköasemalle. Hukkalansalon ja Takiankankaan välisen 110 tai 400 kV voimajohdon reitille on kaksi vaihtoehtoa; VEA kulkee Osmankajärven eteläpuolitse ja VEB Osmankajärven pohjoispuolitse.
  • SVE 2: 110 kV tai 400 kV:n voimajohto Seitenoikean sähköasemalle. Takiankankaan ja Hukkalansalon välisen 110 kV voimajohdon reitille on kaksi vaihtoehtoa; VEA kulkee Osmankajärven eteläpuolitse ja VEB Osmankajärven pohjoispuolitse.

Arviointiohjelma

Yleisötilaisuus

Hanketta ja YVA-selostusta koskeva yleisötilaisuus järjestettiin Paltamon Jättiläisenmaassa 15.6.2022.Tilaisuuteen oli mahdollista osallistua myös etäyhteyksin.

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta on voinut esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskukseen 6.8.2022 mennessä.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Ilmatar Paltamo Oy, Jussi Mäkinen, p. 040 5761097, jussi.makinen(at)ilmatar.fi
Konsultti: FCG Finnish Consulting Group Oy, Liisa Karhu, p. 040 0835726, liisa.karhu(at)fcg.f
Yhteysviranomainen: Kainuun ELY-keskus, Anu Nurkkala p. 029 502 3062, anu.nurkkala(at)ely-keskus.fi
Diaarinumero: KAIELY/917/2021

Julkaisija