Hyppää pääsisältöön

Reimari - merituulivoimapuisto, Perämeri

Skyborn Renewables Offshore Finland Oy suunnittelee uuden merituulivoimapuiston rakentamista Suomen talousvyöhykkeelle Kokkolan, Pietarsaaren ja Uudenkaarlepyyn edustalle.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Kokkola, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Pedersören kunta, Luoto, Vöyri, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa
Aihealue: Energiantuotanto, Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Skyborn Renewables Offshore Finland Oy suunnittelee uuden merituulivoimapuiston rakentamista Suomen talousvyöhykkeelle Kokkolan, Pietarsaaren ja Uudenkaarlepyyn edustalle. Hankealue sijoittuu noin 25 kilometrin päähän Suomen rannikosta ja noin 40 kilometrin päähän Ruotsin rannikosta. Hankealuetta lähinnä olevat paikkakunnat mantereella ovat Luoto (n. 33 km), Pietarsaari (n. 35 km), Uusikaarlepyy (n. 37 km) ja Kokkola (n. 45 km). Hankealueen vesisyvyys vaihtelee noin 20 metristä 60 metriin. Hankealueen pinta-ala on 40 500 hehtaaria. Reimarin  merituulivoimahanke käsittää enintään 120 kappaletta voimaloita, joiden enimmäiskorkeus on 390 m ja yksikköteho enintään 30 MW. Tuulivoimatuotannon kokonaisteho on enintään noin 3,6 GW. Hankkeessa arvioidaan myös mahdollisuus vedyn tuotantoon hajautetusti jokaisella voimalalla tai keskitetysti 1–3 tuotantolaitoksella merellä, vedyn siirto mantereelle sekä vedyn tuotannossa syntyvien sivutuotteiden, kuten hapen, siirto mantereelle.

Hankkeen yhteydessä merellä sijaitsevalta hankealueelta siirretään mereltä mantereelle sähköä ja/tai vetyä ja happea eri kaapeli- ja putkilinjoja (nk. siirtokäytäviä) pitkin. Sähkönsiirto tapahtuu hankealueelta merikaapeleilla ja mantereella 400 kV:n ilmajohdoilla. Liityntäasemia tarvitaan 1–3 kpl riippuen toteutuvasta hankevaihtoehdosta.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot

 • VE0: Hanketta ja sen liitännäishankkeita ei toteuteta.
 • VE1: Hankealueelle rakennetaan enintään 120 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 390 metriä ja yksikköteho enintään 30 MW. Hankealueelta siirretään sähköä mantereelle merikaapeleilla ja mantereella ilmajohdoin. Hankekokonaisuuden toteutus tarvitsee sähkön siirtoon mereltä maalle kolme kaapelilinjaa, jotka voivat sijoittua 1–3 siirtokäytävälle. Merituulivoimapuiston sisäisiä merisähköasemia tulee olemaan hankealueella arviolta 2–3.
 • VE2: Hankealueelle rakennetaan enintään 120 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 390 metriä ja yksikköteho enintään 30 MW. Hankealueelta siirretään vetyä ja happea putkilinjoja pitkin mantereelle. Hankekokonaisuuden toteutus tarvitsee yhteensä kaksi erillistä putkilinjaa. Vaihtoehdolle 2 on kaksi eri toteutusvaihtoehtoa:
 • Jokaisen tuulivoimalan yhteyteen rakennetaan integroitu vedyn tuotantolaitos voimalan tornin alaosassaan
 • Hankealueelle rakennetaan 1–3 erillistä, keskitettyä vedyn tuotantolaitosta.
 • VE3: Hankealueelle rakennetaan enintään 120 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 390 metriä ja yksikköteho enintään 30 MW. Hankealueella tuotetaan ja siirretään mantereelle sekä sähköä että vetyä ja happea niin, että noin puolet hankealueen voimaloista tuottavat sähköä ja noin puolet tuottavat vetyä. Hankekokonaisuuden toteutus tarvitsee yhteensä 3–4 kaapeli- ja putkilinjaa, joista 1–2 erillistä kaapelilinjaa sähkön siirtoon ja kaksi putkilinjaa vedyn ja hapen siirtoon. Merituulivoimapuiston sisäisiä merisähköasemia tulee olemaan arviolta yksi. Siirrettävän vedyn ja hapen määrät ovat arvioltaan puolet VE2 määristä.

Siirtokäytävävaihtoehdot:

 • K0: hanketta ja siirtokäytäviä ei toteuteta.
 • K1A: siirtokäytävä kulkee Luodon ja Kokkolan merialueiden kautta ja rantautuu Kokkolan kaupungin Puotiniemen kohdalle (60 km).
 • K1B: siirtokäytävä kulkee Luodon ja Kokkolan merialueiden kautta ja rantautuu Kokkolan kaupungin Kvikantin kohdalle (60 km).
 • K2A: siirtokäytävä kulkee Luodon ja/tai Pietarsaaren sekä Uudenkaarlepyyn kaupungin merialueiden kautta ja rantautuu Alholmen Industrial Park (AIP) -teollisuusalueelle (42 km).
 • K2B: siirtokäytävä kulkee Luodon ja/tai Pietarsaaren sekä Uudenkaarlepyyn kaupungin merialueiden kautta ja rantautuu Pietarsaaren Storlötenille (34,3 km).
 • K2C: siirtokäytävä kulkee Luodon ja/tai Pietarsaaren sekä Uudenkaarlepyyn kaupungin merialueiden kautta ja rantautuu Pietarsaaren Storlötenille (34,6 km).
 • K3A: siirtokäytävä kulkee Uudenkaarlepyyn ja/tai Vöyrin kunnan merialueiden kautta ja rantautuu Önin alueelle (40 km).
 • K3B: siirtokäytävä kulkee Uudenkaarlepyyn ja/tai Vöyrin kunnan merialueiden kautta ja rantautuu Juttbergsin alueelle (40 km).

Sähkönsiirtovaihtoehdot mantereella:

 • S1A: Voimajohto lähtee Kokkolan Puotiniemelle rakennettavalta sähköasemalta Hirvisuon sähköasemalle (21,7 km).
 • S1B: Voimajohto lähtee Kokkolan Kvikantille rakennettavalta sähköasemalta Hirvisuon sähköasemalle (4,6 km).
 • S2: Voimajohto lähtee Pietarsaaren Storlöteniltä ja liittyy uudelle suunnitellulle Sandåsin sähköasemalle (27,8 km).
 • S3A: Voimajohto lähtee Uudenkaarlepyyn Öniltä ja liittyy uudelle suunnitellulle Sandåsin sähköasemalle (7,3 km).
 • S3B: Voimajohto lähtee Uudenkaarlepyyn Öniltä Laggnäsin kautta ja liittyy uudelle suunnitellulle Sandåsin sähköasemalle (8,5 km).
 • S3C: Voimajohto lähtee Uudenkaarlepyyn Juttsbergsiltä ja liittyy uudelle suunnitellulle Sandåsin sähköasemalle (11 km).
 • S3D: Voimajohto lähtee Uudenkaarlepyyn Juttsbergsiltä ja liittyy uudelle suunnitellulle Sandåsin sähköasemalle (12 km).

Arviointiohjelma

 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Skyborn Renewables Offshore Finland Oy, Otso Lintinen, p. 040 865 4363, o.lintinen@skybornrenewables.com
Konsultti: Ramboll Finland Oy, Pia Kautonen, p. 040 587 8396, pia.kautonen@ramboll.fi ja Axel Andersson, p.044 727 3451, axel.andersson@ramboll.fi
Yhteysviranomainen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Jutta Lillberg-Puskala, p. 0295 027655, jutta.lillberg-puskala@ely-keskus.fi
Diaarinumero: EPOELY/2134/2022

Julkaisija