Hyppää pääsisältöön

Leppämäen tuulivoimahanke, Pyhäjärvi

Megatuuli Oy/Leppämäki Wind Farm Oy suunnittelee tuulivoimapuistohanketta Pyhäjärven kaupungin Leppämäen alueelle.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Pohjois-Pohjanmaa, Pyhäjärvi
Aihealue: Energiantuotanto, Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Megatuuli Oy/Leppämäki Wind Farm Oy suunnittelee tuulivoimapuistohanketta Pyhäjärven kaupungin Leppämäen alueelle. Hankealue sijaitsee Pyhäjärven kaupungin eteläosassa, rajautuen Pihtiputaan kuntarajaan hankealueen lounaisreunasta. Hankealueen rajalta etäisyys Pyhäjärven keskustaan on noin 20 km ja Pihtiputaan keskustaan noin 16 km. Hankealueen pinta-ala on noin 1 050 ha.

Leppämäen hankealueelle suunnitellaan enintään 6 voimalan tuulivoimapuistoa, jossa voimaloiden yksikköteho tulisi olemaan enintään 10 MW. Suunniteltujen voimaloiden napakorkeus on noin 200 metriä, roottorin halkaisija noin 200 metriä ja voimaloiden pyyhkäisykorkeus enintään 300 metriä.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) tutkitaan seuraavanlaisia alustavia vaihtoehtoja (VE):

  • VE0: Hanketta ei toteuteta
  • VE1: Toteutetaan 6 voimalan hanke
  • VE2: Toteutetaan 5 voimalan hanke

Sähkönsiirron osalta tarkastellaan vain yhtä vaihtoehtoa. Tuulivoimapuisto liitetään suoraan hankealueen eteläosan läpi kulkevaan Elenian 110 kV sähkölinjaan. Hankealueelle rakennetaan liittymistä varten oma sähköasema.

Arviointiohjelma

YVA-ohjelma tullut vireille 1.7.2022

Liitteet:

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 31.8. – 30.9.2022 Pyhäjärven kaupungin ja Pihtiputaan kunnan internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa. Lisäksi ohjelmaan voi tutustua paperisena Pyhäjärven kaupungin teknisessä toimistossa ja pääkirjastossa, Pihtiputaan kunnanvirastossa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa Veteraanikatu 1, Oulu.

Yleisötilaisuus

Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 14.9.2022 klo. 17.00 – 19.00 Pyhäjärven kaupungintalolla (Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi) sekä verkkolähetyksenä. Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja osallistumaan.

Linkki tilaisuuteen: Teams

Ennen tapahtumaa:

  • tarkista että internetyhteys toimii
  • käytä Google Chrome -selainta, jos sinulla ei ole Teams-sovellusta
  • tarkista tarvittaessa tietokoneen ääni- ja videoasetukset
  • tapahtuman alkupuolisko koostuu hankkeen esittelystä. Tämän osion ajan yleisön mikit ja videot pidetään mykistettyinä
  • tapahtuman loppuosa on varattu kysymyksille. Pyydä puheenvuoroa käyttämällä ”Nosta käsi”-painiketta. Kun saat puheenvuoron, voit avata mikkisi. Muun ajan pidäthän mikkisi suljettuna
  • kysymyksiä voi lähettää koko tapahtuman ajan myös kirjallisesti viestikenttään kirjoittamalla.

Mielipiteen esittäminen

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Kannanotot tulee toimittaa 30.9.2022 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fitai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU.

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Leppämäki Wind Farm Oy (Megatuuli Oy), Projektipäällikkö Henna Hyttinen, puh. 040 5330 491, henna.hyttinen(at)megatuuli.fi ja hankekehitysjohtaja Kalle Sivill, p. 040 541 6105, kalle.sivill(at)megatuuli.fi
Konsultti: Sweco Infra & Rail Oy, YVA-yhteyshenkilö: Jatta Salmi, puh. 050 919 5465, jatta.salmi(at)sweco.fi, Kaavakonsultti: Iikka Ranta, puh. 040 763 0161, iikka.ranta(at)sweco.fi
Yhteysviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Heli Kinnunen, puh. 0295 038018, heli.kinnunen(at)ely-keskus.fi
Diaarinumero: POPELY/3410/2021

Julkaisija