Hyppää pääsisältöön

Junnunmäen tuulivoimahanke, Kuopio ja Tervo

Junnunmäen tuulivoimahankkeessa suunnitellaan rakennettavaksi enintään 34 tuulivoimalaa Kuopion kaupungin ja Tervon kunnan alueille. Hankealue (pinta-ala noin 2600 hehtaaria) sijoittuu kuntien rajalle, Junnunmäen alueelle, noin 28 km Kuopion keskustasta luoteeseen ja noin 18 km Tervon keskustasta koilliseen. Hankkeen sähkönsiirron reittivaihtoehdot sijoittuvat Kuopion kaupungin ja Siilinjärven sekä Lapinlahden kuntien alueelle.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Kuopio, Tervo
Aihealue: Energiantuotanto, Tuulivoimalahankkeet

Arviointiohjelmavaihe

Junnunmäen tuulivoimahankkeen YVA-ohjelma oli nähtävillä lausuntojen ja mielipiteiden jättämistä varten 7.8.-7.9.2023 välisen ajan. Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta annetaan 9.10.2023 mennessä.

Tuulivoimahanketta, YVA-menettelyä ja kaavoitusta koskeva esittely- ja yleisötilaisuus järjestettiin 22.8.2023 klo 17–19 Maaninkajärven koululla.

 

Hankekuvaus ja arvioitavat vaihtoehdot

Junnunmäen hankealue sijaitsee Kuopion kaupungin ja Tervon kunnan rajalla, Junnunmäen alueella, noin 28 kilometriä Kuopion keskustasta luoteeseen ja noin 18 kilometriä Tervon keskustasta koilliseen. Hankealueen koko on noin 2620 hehtaaria ja alue on pääosin metsätalouskäytössä olevaa havu- ja sekametsää.

Tuulivoimahanke muodostuu tuulivoimaloista ja niiden vaatimasta infrastruktuurista (esim. huoltotieverkosto, sähköasema) sekä hankkeen vaatimasta sähkönsiirtoyhteydestä kantaverkkoon. Junnunmäen tuulivoimapuiston alueelle suunnitellaan rakennettavaksi enintään 34 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 8-10 MW ja kokonaiskorkeus enintään 300 metriä. Hankkeeseen sisältyy varsinaisen tuulivoimapuiston lisäksi kaksi reittivaihtoehtoa sähkönsiirrolle kantaverkkoon liittymiseksi. Molemmissa vaihtoehdoissa rakennetaan uusi 110 kV tai 400 kV ilmajohto tuotantoalueesta itään Fingridin Järvilinja -voimajohdolle asti, josta vaihtoehtoiset siirtoreitit kulkevat Järvilinjan itä- tai länsipuolta, joko pohjoiseen Alapitkän liityntäpisteelle Lapinlahdella tai etelään, Kuopioon sijoittuvalle liityntäpisteelle.

YVA-menettelyssä tuulivoimapuiston toteuttamista arvioidaan seuraaville vaihtoehdoille:

  • VE0: Hanketta ei toteuteta.
  • VE1: Alueelle toteutetaan 34 tuulivoimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä, yksikköteho enintään 10 MW ja kokonaisteho enintään 340 MW.
  • VE2: Alueelle toteutetaan 25 tuulivoimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä, yksikköteho enintään 10 MW ja kokonaisteho enintään 250 MW.

Sähkönsiirron osalta tarkasteltavat vaihtoehdot ovat:

  • VE1A: Uusi n. 37 km pituinen 110 / 400 kV ilmajohto hankealueen itäosasta Fingridin olemassa olevalle 400 kV voimajohdolle (Järvilinja) ja sen vierellä kohti pohjoista Lapinlahdelle sijoittuvalle Alapitkän liityntäpisteelle.
  • VE1B: Uusi n. 39 km pituinen 110 / 400 kV ilmajohto hankealueen itäosasta Fingridin olemassa olevalle 400 kV voimajohdolle (Järvilinja) ja sen vierellä kohti etelää Kuopioon sijoittuvalle liityntäpisteelle.
  • VE2A: Uusi n. 37 km pituinen 110 / 400 kV ilmajohto hankealueen itäosasta Fingridin olemassa olevalle 400 kV voimajohdolle (Järvilinja) ja sen vierellä kohti pohjoista Lapinlahdelle sijoittuvalle Alapitkän liityntäpisteelle.
  • VE2B: Uusi n. 39 km pituinen 110 / 400 kV ilmajohto hankealueen itäosasta Fingridin olemassa olevalle 400 kV voimajohdolle (Järvilinja) ja sen vierellä kohti etelää Kuopioon sijoittuvalle liityntäpisteelle.

 

Hankkeesta vastaava on koonnut omille internetsivuilleen vastauksia yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin koskien tuulivoimahanketta. Materiaalit löytyvät hanketoimijan Junnunmäen hankesivuilta, osoitteesta: Kuopio ja Tervo - Junnunmäki - wpd Finland : wpd Finland.

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: wpd Finland Oy
yhteyshenkilö: Tiina Vikman, puh. 040 1587 407, t.vikman(at)wpd.fi
Konsultti: Sitowise Oy
yhteyshenkilö: Kati Kankainen, puh. 044 427 9755, kati.kankainen(at)sitowise.com
Yhteysviranomainen: Pohjois-Savon ELY-keskus
yhteyshenkilö: Joose Oratuomi, puh. 0295 026 047, joose.oratuomi(at)ely-keskus.fi
Diaarinumero: POSELY/859/2023

Julkaisija