Hyppää pääsisältöön

Harjannevan tuulivoimapuisto, Kauhajoki ja Kurikka

Hankkeessa Ilmatar Kauhajoki Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Etelä-Pohjanmaalle Kauhajoen ja Kurikan kaupunkien eteläosaan Nummijärven ja Ikkeläjärven väliselle alueelle.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alue: Kauhajoki, Kurikka, Parkano
Aihealue: Energiantuotanto, Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Ilmatar Kauhajoki Oy on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen arviointiohjelman Kauhajoen ja Kurikan Harjannevan tuulivoimapuisto. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.

Hankkeessa Ilmatar Kauhajoki Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Etelä-Pohjanmaalle Kauhajoen ja Kurikan kaupunkien eteläosaan Nummijärven ja Ikkeläjärven väliselle alueelle. Hankealueelta on etäisyyttä Kurikan ja Kauhajoen keskustoihin yli 20 km. Hankealue on yksityisten maanomistajien omistuksessa, ja valtaosa hankealueen maa-alueesta on vuokrattu hankeyhtiölle tuulivoimapuiston kehittämistä, rakentamista ja käyttöä varten. Hankealueelle suunnitellaan enintään 13 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on noin 7–10 MW, voimaloiden roottorin halkaisija enintään 250 metriä ja kokonaiskorkeus enintään 350 metriä. Hankealueen pinta-ala on noin 2 500 ha. YVA-menettelyssä
arvioitavat sähkönsiirtovaihtoehdot sijoittuvat Kauhajoen, Kurikan ja Parkanon kaupunkien alueille.

Hankkeen vaihtoehdot

  • Vaihtoehto VE0: hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto VE1: Harjannevan alueelle rakennetaan enintään 13 voimalan tuulivoimapuisto. Voimaloita sijoittuu sekä Kauhajoen (10 kpl) että Kurikan (3 kpl) kaupunkien alueille. Tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 7–10 MW, voimaloiden roottorin halkaisija on enintään 250 metriä ja kokonaiskorkeus on enintään 350 metriä.
  • Vaihtoehto VE2: Harjannevan alueelle rakennetaan enintään 10 voimalan tuulivoimapuisto. Voimalat sijoittuvat Kauhajoen kaupungin alueelle. Tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 7–10 MW, voimaloiden roottorin halkaisija on enintään 250 metriä ja kokonaiskorkeus on enintään 350 metriä.

Arvioitavat sähkönsiirtovaihtoehdot

  • Vaihtoehto SVE1: Luoteinen voimajohtoreitti noin 12-20 km. Kytkeytyminen Fingridin nykyisen 400 kV voimajohdon yhteyteen rakennettavaan uuteen sähköasemaan uudella 110 kV ilmajohdolla. Sähköaseman tarkempi paikka ei ole vielä tiedossa, joten YVA-menettelyssä tutkitaan 0-8 km pituisen Fingridin voimajohdon vierelle sijoittuvan linjan ympäristövaikutukset. Voimajohto sijoittuu Kauhajoen kaupungin alueelle.
  • Vaihtoehto SVE2: Luoteinen voimajohtoreitti noin 15 km. Tutkitaan yhteys myös maakaapeleilla toteutettavana vaihtoehtona. Joko 110 kV maakaapeli tai 3-5 kaapelista koostuva keskijännitteinen (20-45 kV) maakaapeliyhteys. Voimajohto sijoittuu Kauhajoen kaupungin alueelle.
  • Vaihtoehto SVE 3: Itäinen voimajohtoreitti noin 22 km. Liittyminen Lylyharjun tuulivoimahanketta varten rakennettavaan 110 kV voimajohtolinjaan uudella 110 kV ilmajohdolla. Voimajohto sijoittuu Kurikan ja Parkanon kaupunkien alueille.

Arviointiohjelma

 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Ilmatar Kauhajoki Oy, Timo Laitinen, puh. 040 550 5500, etunimi.sukunimi@ilmatar.fi
Konsultti: Sweco Infra & Rail Oy, YVA-menettly: Tarja Ojala, puh. 040 6739 637, Kaavoitus: Iikka Ranta, puh. 040 763 1061, etunimi.sukunimi@sweco.fi
Yhteysviranomainen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Elina Venetjoki, puh. 0295 016 403, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Diaarinumero: EPOELY/405/2022

Julkaisija

Takaisin ylös