Hyppää pääsisältöön

Espoon datakeskusalue, Espoo

Microsoft 3465 Finland Oy suunnittelee Espooseen uutta datakeskusaluetta, joka tarjoaa suomalaiselle yhteiskunnalle lisääntyvään datan varastointi-, käsittely- ja hallintatarpeeseen lisää tietojenkäsittelykapasiteettia. Hankealue on kooltaan noin 28 ha ja sijoittuu noin 3,5 km Espoon keskuksesta koilliseen, Kehä III:n länsi-/pohjoispuoliselle Hepokorven ja Tollinmäen väliselle alueelle.

Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Uusimaa, Espoo
Aihealue: Energiantuotanto, Voimalaitokset

Hankkeen kuvaus

Microsoft 3465 Finland Oy suunnittelee Espooseen uutta datakeskusaluetta, joka tarjoaa suomalaiselle yhteiskunnalle lisääntyvään datan varastointi-, käsittely- ja hallintatarpeeseen lisää tietojenkäsittelykapasiteettia. Hankealue on kooltaan noin 28 ha ja sijoittuu noin 3,5 km Espoon keskuksesta koilliseen, Kehä III:n länsi-/pohjoispuoliselle Hepokorven ja Tollinmäen väliselle alueelle.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankevaihtoehtoina tarkastellaan suunnitelmien mukaista datakeskuksen rakentamista ja toimintaa (hankevaihtoehto VE1) sekä hankkeen toteuttamatta jättämistä (hankevaihtoehto VE0): 

  • Hankevaihtoehtona VE1 tarkastellaan tilannetta, jossa hankealueelle suunniteltu datakeskus rakennetaan ja otetaan käyttöön. Microsoftin tämänhetkisen hankesuunnitelman mukaan hankealueelle, joka on laajuudeltaan noin 28 ha, rakennetaan neljä (4) konesalirakennusta ja tukitoiminnot. Datakeskusten yhteenlaskettu sähköteho on noin 200 MW. Rakennettavien datakeskusrakennusten yhteyteen sijoitetaan varavoimageneraattorit (yhteenlaskettu polttoaineteho noin 660 MW).
     
  • Hankevaihtoehto VE0: YVA-asetuksen mukaisesti ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhtenä vaihtoehtona tulee tarkastella hankkeen toteuttamatta jättämistä eli niin sanottua 0-vaihtoehtoa. Hankkeen 0-vaihtoehtona (VE0) tarkastellaan tilannetta, jossa datakeskusta ei rakenneta ja oteta käyttöön suunnitellulla hankealueella. Hankevaihtoehdossa VE0 hankealue voidaan ottaa tulevaisuudessa muuhun alueen kaavoituksen mahdollistamaan käyttöön.

YVA-menettelyn aikataulu (täydentyy menettelyn edetessä):

  • YVA-ohjelma nähtävillä 10.5.-8.6.2023

Arviointiohjelma  

Arviointiohjelman sivua 22 on muutettu 12.5.2023. Korjaus merkitty punaisella tekstillä.

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Microsoft 3465 Finland Oy, p. 071 800 8000 (keskus)

Toimitusjohtaja: Mervi Airaksinen

Projektijohtaja: Deirdre Gorman

Lisätietoja hankkeesta:

Frej Werner, Rakennuttajapäällikkö
Principal Program Manager

Suomen yhteyshenkilö:
Sanna Suikki-Tuupanen (Ramboll CM Oy), sannas@microsoft.com

Konsultti: Sweco UK ltd, Bernadina Da Silva

Sipti Environment Oy, Petra Pihlainen
Yhteysviranomainen: Uudenmaan ELY-keskus, ylitarkastaja Erika Heikkinen, p. +358 2950 21142, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
Diaarinumero: UUDELY/6277/2023

Julkaisija