Hyppää pääsisältöön

Blastr Green Steel Oy, Vihreä terästehdas, Inkoo

Blastr Green Steel Oy suunnittelee Länsi-Uudellemaalle Inkoon Joddböleen terästä tuottavaa tehdasta ja integroitua vedyn tuotantolaitosta. Hankealue sijaitsee noin 4,5 km päässä Inkoon keskustasta.
Hankkeen tila
Alueet: Uusimaa, Inkoo
Aihealue: Luonnonvarojen otto ja käsittely, Kiven, soran tai hiekan otto, Metalliteollisuus, Rauta- tai terästehtaat, Jätehuolto, Muiden jätteiden poltto- tai käsittelylaitokset, Kemianteollisuus, Peruskemianteollisuuden laitokset

Hankkeen kuvaus

Blastr Green Steel Oy suunnittelee Länsi-Uudellemaalle Inkoon Joddböleen terästä tuottavaa tehdasta ja integroitua vedyn tuotantolaitosta. Hankealue sijaitsee noin 4,5 km päässä Inkoon keskustasta. Tavoitteena on tuottaa vuodessa 2,7 miljoonaa tonnia teräslopputuotteita eri teollisuudenaloille: rakennusteollisuudelle, koneenrakennus- ja energiateollisuudelle sekä autoteollisuudelle. Tuoteportfolio koostuu sekä kuumavalssatuista että kylmävalssatuista keloista.

Teräksen tuotanto perustuu vetypelkistettyyn rautasieneen, kierrätysromuun ja valokaariuuniteknologiaan. Vetypelkistystä varten tehtaalla valmistetaan vetyä elektrolyysillä vedestä. Terästehtaan tarvitsemien ilmakaasujen (happi ja muut kaasut) tuotantoon tehdasalueelle tullaan todennäköisesti rakentamaan toisen toimijan toimesta ilmakaasutehdas. Terästehtaan ja siihen liittyvien toimintojen lisäksi alueelle rakennetaan kaatopaikka terästuotannossa syntyville jätteille. Hankealueen rakentaminen edellyttää louhintaa.
 

Hankkeen vaihtoehdot

Hankkeen vaihtoehdot YVA-menettelyssä:

 • VE0: Hanketta ei toteuteta. Ympäristön nykytila ei muutu. Blastr ei rakenna laitosta. 
 • VE1: Inkoon Joddböleen rakennetaan suunnitellun mukainen terästehdas siihen liittyvine toimintoineen. 

Hankevaihtoehto VE1 sisältää neljä alavaihtoehtoa, joissa tarkastellaan hankkeen mereen johdettavaa lämpökuormaa sekä määrän ja purkupaikan osalta seuraavasti: 

 • VE1a: Toiminnan lämpökuorma mereen 420 MW, jäähdytys- ja prosessivedet puretaan satama-altaaseen. 
 • VE1b: Toiminnan lämpökuorma mereen 210 MW, jäähdytys- ja prosessivedet puretaan satama-altaaseen. 
 • VE1c: Toiminnan lämpökuorma mereen 1 050 MW, jäähdytys- ja prosessivedet puretaan noin 4 km pitkää purkuputkea pitkin merelle. 
 • VE1d: Toiminnan lämpökuorma mereen 1 050 MW, jäähdytys- ja prosessivedet puretaan noin 4 km pitkää tunnelia pitkin merelle. 
 • VE1e: Toiminnan lämpökuorma mereen 1 050 MW, jäähdytys- ja prosessivedet puretaan noin 6 km pitkää purkuputkea pitkin merelle. 
 • VE1f: Toiminnan lämpökuorma mereen 1 050 MW, jäähdytys- ja prosessivedet puretaan noin 6 km pitkää tunnelia pitkin merelle. 

Vaihtoehdoissa VE1a ja VE1b osa toiminnan aiheuttamasta lämpökuormasta jäähdytetään ilmaan ilmajäähdyttimillä ja jäähdytystorneilla. Eri ilmajäähdytysmenetelmien yhdistelmä tarkentuu suunnittelun edetessä. Ilmajäähdytysmenetelmien käyttö huomioidaan muissa vaikutustarkasteluissa kuten meluvaikutusten arvioinnissa.

Jäähdytysvesi puretaan vaihtoehdoissa VE1a ja VE1b samaan purkupaikkaan mihin aiemmin purettiin paikalla sijainneen hiilivoimalan jäädytysvedet. 

Vaihtoehdoissa VE1c ja VE1d puretaan Fagervikenin lahden ulkopuolelle ja vaihtoehdoissa VE1e ja VE1f purkuputken ja tunnelin pituus on edeltäviä vaihtoehtoja muutaman kilometrin pidempi. 
 

YVA-menettelyn aikataulu (täydentyy menettelyn edetessä):

 • YVA-ohjelma nähtävillä 21.8.-19.9.2023

Arviointiohjelma  

Arviointiohjelman ja kuulutuksen paperiversio ovat nähtävillä 21.8.-19.9.2023:

 • Inkoon kunnantalo, Palvelupiste, Rantatie 2, 10210 Inkoo
 • Pasilan virastokeskus, Yhteisaula, Opastinsilta 12 A, 2. krs., 00520 Helsinki

Yleisötilaisuus

Arviointiohjelmaa ja hanketta koskeva avoin yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 29.8.2023 klo 18.00–20.00 Hembygdsgårdenissa, Urheilutie 1, 10210 Inkoo.

Mielipiteet

YVA-ohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Uudenmaan ELY-keskukseen viimeistään 19.9.2023. Viitteeksi UUDELY/6927/2023.

Uudenmaan ELY-keskuksen arviointiohjelmasta antama lausunto sekä arviointiohjelmasta esitetyt mielipiteet ja annetut lausunnot julkaistaan kuukauden kuluessa nähtävilläolon päättymisestä internetissä osoitteessa www.ymparisto.fi/BlastrvihreaterasYVA.

Tämän sivun lyhytosoite on www.ymparisto.fi/BlastrvihreaterasYVA

Hankkeen yhteystiedot sivun lopussa (laatikossa, joka avautuu +merkistä)

Uudenmaan ELY-keskuksen yhteystiedot

 • Käyntiosoite: Yhteisaula, Opastinsilta 12 A, 2. krs, Itä-Pasila, Helsinki.
 • Postiosoite: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki
 • Sähköpostiosoite: kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi. 

Katso myös:

YVA - Hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettely

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Blastr Green Steel Oy
Toimitusjohtaja Antti Kaikkonen
antti.kaikkonen@blastr.no
puh. +358 (0)50 453 6308
https://www.blastr.no/
Konsultti: AFRY Finland Oy
YVA-projektipäällikkö Hanna Vuolteenaho
etunimi.sukunimi@afry.com
puh. +358 (0)10 334 8146
www.afry.com
Yhteysviranomainen: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ylitarkastaja Niklas Virkkala, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
puh. +358 295 021 340
Diaarinumero: UUDELY/6927/2023

Julkaisija