Hyppää pääsisältöön

Ahvenlammen tuulivoimapuisto, Perho

Hankkeessa Pohjan Voima Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Perhon kunnan Ahvenlammen alueelle
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alue: Perho, Halsua, Veteli
Aihealue: Energiantuotanto, Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Pohjan Voima Oy on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen arviointiohjelman Tuulivoimapuisto Ahvenlampi Perho. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.

Hankkeessa Pohjan Voima Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Perhon kunnan Ahvenlammen alueelle. Hanketta kehittävä yhtiö on Pohjan Voima Oy:n tytäryhtiö Ahvenlammen Tuulipuisto Oy. Alue sijaitsee Perhon kunnan luoteisosassa, Halsuan ja Vetelin kuntarajojen tuntumassa. Hankealueen rajalta etäisyys Perhon keskustaajamaan on noin 12-17 km. Hankealueen pinta-ala on noin 2 900 ha. Rakentamistoimet kohdistuvat vain osalle hankealuetta ja muualla nykyinen maankäyttö säilyy ennallaan.

Hankkeen vaihtoehdot

  • Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto VE1: Ahvenlammen alueelle rakennetaan 16 voimalan tuulivoimapuisto. Hankkeessa toteutetaan 16 voimalan tuulipuisto, joissa voimaloiden yksikköteho tulee olemaan enintään 10 MW. Voimaloiden napakorkeus on noin 200 metriä, roottorin halkaisija noin 200 metriä ja voimaloiden pyyhkäisykorkeuden maksimi 300 metriä.
  • Vaihtoehto VE2: Ahvenlammen alueelle rakennetaan 9 voimalan tuulivoimapuisto. Hankkeessa toteutetaan 9 voimalan tuulipuisto, joissa voimaloiden yksikköteho tulee olemaan enintään 10 MW. Voimaloiden napakorkeus on noin 200 metriä, roottorin halkaisija noin 200 metriä ja voimaloiden pyyhkäisykorkeuden maksimi 300 metriä.

Arvioitavat sähkönsiirtovaihtoehdot

  • Vaihtoehto VEA1: Sähkönsiirtolinja hankealueelta koilliseen, samassa johtokäytävässä jo olemassa olevien sähkölinjojen vieressä. Liittyminen sähkölinjaan uudella sähkönsiirtoasemalla lähellä Rimpinevaa. Voimajohto sijoittuu Perhon ja Halsuan kuntien alueille.
  • Vaihtoehto VEA2: Sähkönsiirtolinja hankealueelta koilliseen, osin samassa johtokäytävässä jo olemassa olevien sähkölinjojen vieressä, osin uudessa johtokäytävässä, kiertäen Säästöpiirinnevan itäpuolelta. Liittyminen sähkölinjaan uudella sähkönsiirtoasemalla lähellä Rimpinevaa. Voimajohto sijoittuu Perhon ja Halsuan kuntien alueille.
  • Vaihtoehto VEB: Sähkönsiirtolinja hankealueelta luoteeseen ja liittyminen sähkölinjaan Vetelissä sijaitsevan Haapasalon sähkönsiirtoasemalla. Voimajohto sijoittuu Perhon, Halsuan ja Vetelin kuntien alueille.

Arviointiohjelma

 

 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Pohjan Voima Oy, Juho Rönni, juho.ronni(at)pohjanvoima.fi, p. 040 824 8780
Konsultti: Sweco Infra & Rail Oy, Pekka Lähde, pekka.lahde(at)sweco.fi, p. 050 329 4346
Yhteysviranomainen: Eteleä-Pohjanmaan ELY-keskus, Heli Rasimus, heli.rasimus(at)ely-keskus.fi, p. 0295 027 033
Diaarinumero: EPOELY/890/2022

Julkaisija

Takaisin ylös