Hyppää pääsisältöön
Tags:
Vaikuta nyt

Ahvenlammen tuulivoimapuisto, Perho

Hankkeessa Pohjan Voima Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Perhon kunnan Ahvenlammen alueelle
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Perho, Halsua, Veteli
Public hearing: Tähän hankkeeseen voit vaikuttaa juuri nyt. Mielipiteitä voi esittää 20.10.2023 saakka.
Aihealue: Energiantuotanto, Tuulivoimalahankkeet

ankkeen kuvaus

Pohjan Voima Oy on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) hanketta Tuulivoimapuisto Ahvenlampi Perho koskevan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen arviointiselostuksen sekä luonnonsuojelulain 35 §:n mukaisen Natura-arvioinnin. Arviointiselostus on hankkeesta vastaavan laatima esitys hankkeesta ja sen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Natura-arvioinnissa tarkastellaan hankkeen vaikutuksia Hangasneva-Säästöpiirinneva (SAC, FI1001010) Natura 2000 -alueeseen.
Hankkeessa Pohjan Voima Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Perhon kunnan Ahvenlammen alueelle. Hanketta kehittävä yhtiö on Pohjan Voima Oy:n tytäryhtiö Ahvenlammen Tuulipuisto Oy. Alue sijaitsee Perhon kunnan luoteisosassa, Halsuan ja Vetelin kuntarajojen tuntumassa. Hankealueen rajalta etäisyys Perhon keskustaajamaan on noin 12-17 km. Hankealueen pinta-ala on noin 2 900 ha. Rakentamistoimet kohdistuvat vain osalle hankealuetta ja muualla nykyinen maankäyttö säilyy ennallaan.
 

Hankkeen vaihtoehdot

 • VE0: Hanketta ei toteuteta.
 • VE1: Toteutetaan enintään 13 tuulivoimalan hanke, jossa tuulivoimaloiden yksikköteho olisi enintään 10 MW, napakorkeus noin 200 metriä, roottorin halkaisija noin 200 metriä ja pyyhkäisykorkeus enintään 300 metriä. 
 • VE2: Toteutetaan enintään 9 tuulivoimalan hanke, jossa tuulivoimaloiden yksikköteho olisi enintään 10 MW, napakorkeus noin 200 metriä, roottorin halkaisija noin 200 metriä ja pyyhkäisykorkeus enintään 300 metriä. 
   

Arvioitavat sähkönsiirtovaihtoehdot

 • SVEA1: Sähkönsiirtolinja hankealueelta koilliseen, samassa johtokäytävässä jo olemassa olevien sähkölinjojen vieressä. Liittyminen sähkölinjaan uudella sähkönsiirtoasemalla lähellä Rimpinevaa. 
 • SVEA2: Sähkönsiirtolinja hankealueelta koilliseen, osin samassa johtokäytävässä jo olemassa olevien sähkölinjojen vieressä, osin uudessa johtokäytävässä, kiertäen Säästöpiirinnevan itäpuolelta. Liittyminen sähkölinjaan uudella sähkönsiirtoasemalla lähellä Rimpinevaa. 
 • SVEB: Sähkönsiirtolinja hankealueelta luoteeseen ja liittyminen sähkölinjaan Haapasalon sähkön-siirtoasemalla. 
 • SVEC: Liittyminen sähkölinjaan hankealueen välittömässä läheisyydessä, sen kaakkoispuolella.
   

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Liitteet 14-21 sekä 25 vain viranomaiskäyttöön.

Arviointiselostuksen paperiversio on luettavissa 31.8.-20.10.2023 vaikutusalueen kuntien kunnanvirastoissa aukioloaikojen mukaan:

 • Perhon kunnanvirasto, Keskustie 2, Perho
 • Halsuan kunnantalo, Kauppisentie 2, Halsua
 • Vetelin kunnantalo, Kivihyypäntie 1, Veteli
   

Yleisötilaisuus

Arviointiselostusta ja kunnassa samanaikaisesti vireillä olevan tuulivoimapuiston yleiskaavan luonnosta koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 19.9.2023 klo 17.00-19.00 Perhon kunnanvirastolla, Haanensali, Keskustie 2, Perho. Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. Yleisötilaisuuteen voi osallistua myös sähköisesti. Osallistumislinkki alla:

Linkki yleisötilaisuuteen 

Mielipiteet

Arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja. Natura 2000 -suojelualueiden haltijat voivat esittää luonnonsuojelulain 35 §:n 2 momentin mukaisesti lausuntonsa tehdystä Natura-arvioinnista. Mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa 20.10.2023 mennessä osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 77, 67101 Kokkola. Viitteeksi EPOELY/890/2022. 
YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimivan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta annetaan kahden kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Perusteltuun päätelmään sisällytetään myös mm. Natura-alueen haltijoiden lausunnot. Yhteysviranomaisen lausunto sekä kuulemisessa esitetyt mielipiteet ja annetut lausunnot julkaistaan tällä verkkosivulla. 
 

Tämän sivun lyhytosoite on www.ymparisto.fi/ahvenlampituulivoimaYVA

Hankkeen yhteystiedot (laatikossa, joka avautuu +merkistä)
 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Pohjan Voima Oy, Tomi Mäkipelto, tomi.makipelto@pohjanvoima.fi, p. 050 370 4092
Konsultti: Sweco Finland Oy, Pekka Lähde, pekka.lahde@sweco.fi, p. 050 329 4346 (YVA-menettely), Iikka Ranta, iikka.ranta@sweco.fi, p. 040 763 1061 (kaavoitus)
Yhteysviranomainen: Eteleä-Pohjanmaan ELY-keskus, Heli Rasimus, heli.rasimus@ely-keskus.fi, p. 0295 027 033
Diaarinumero: EPOELY/890/2022

Julkaisija