Hyppää pääsisältöön

Valtakunnallisen jätesuunnitelman seuranta

Valtakunnallisen jätesuunnitelman toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan määrällisten ja laadullisten indikaattorien avulla.

Valtakunnallinen jätesuunnitelma

Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2027 on hyväksytty. Suunnitelmassa esitetään jätehuollon ja jätteen synnyn ehkäisyn tavoitteet sekä toimet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lue lisää valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta (ym.fi)

Suomen jätealan kehitys ja VALTSUn seuranta

Valtakunnallisen jätesuunnitelman (VALTSU) seurannan indikaattoreiksi on valittu selkeitä ja yksinkertaisia indikaattoreita. Indikaattoreissa hyödynnetään tietoja, joita kerätään ja seurataan olemassa oleviin säädöksiin perustuen. Tämä turvaa seurantatietojen saannin myös tulevaisuudessa.

Keskeisiä tietolähteitä ovat muun muassa Tilastokeskuksen jätetilasto sekä tuottajavastuutilastot. Lisäksi seurataan eräitä edellisen jätesuunnitelman seurannassa käytettyjä keskeisiä tunnuslukuja, jotka kuvaavat jätehuollon yleistä kehittymistä.

Indikaattorikohtaiset määrätiedot aiheittain

Indikaattorikohtaiset määrätiedot on esitetty excel-tiedostoissa.

Jätehuollon yleinen kehitys
Yhdyskuntajätteet
Biohajoavat jätteet ja ravinteiden kierto
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
Rakentamisen jätteet

Suomen jätealan kehitykseen ja VALTSUn seurantaan voi tutustua esitteessä Suomen jätealan kehitys lukuina:

Esite: Suomen jätealan kehitys lukuina. Valtakunnallisen jätesuunnitelman seuranta (issuu.com)

Toimenpiteiden etenemistä kartoitetaan

Toimenpiteiden etenemistä kartoitetaan puolessavälissä jätesuunnitelmakautta ja suunnitelmakauden lopussa vuonna 2027. Väliarviossa kootaan yhteen ne mahdolliset toimet, joita ei ole vielä käynnistetty.

Suomen ympäristökeskus koostaa määrälliset indikaattorit vuosittain. Ympäristöministeriö vastaa toimenpiteiden toteutumisen seurannasta.

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)