Hyppää pääsisältöön

Ympäristöjärjestelmät ja johtaminen

Ympäristöjohtaminen on toiminnan hallintaa niin, että ympäristönsuojelulliset tavoitteet otetaan huomioon kaikessa yrityksen ja yhteisön toiminnassa ja päätöksenteossa. Ympäristöjohtaminen edistää toiminnan ekotehokkuutta ja vähentää palveluiden ja tuotteiden koko elinkaaren aikaisia ympäristöhaittoja.

Ympäristöjohtamisen välineet 

Ympäristöjärjestelmät, -standardit, -indikaattorit ja -laskenta ovat ympäristöjohtamisen käytännön välineitä. Ympäristöjohtamisen välineistä tunnetuimpia ovat ISO 14001 -standardiin ja EMAS-asetukseen perustuvat järjestelmät.

Ympäristöjärjestelmän avulla organisaatio ottaa ympäristöasiat järjestelmällisesti huomioon kaikessa toiminnassaan. Toimiva ympäristöjärjestelmä auttaa tunnistamaan ja vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia sekä säästämään kustannuksia.

Ympäristöjärjestelmässä organisaatio

  • asettaa ympäristötavoitteet
  • toteuttaa toimenpideohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi
  • seuraa säännöllisesti tavoitteiden toteutumista ja
  • parantaa jatkuvasti toimintansa ympäristötehokkuutta asettamalla uusia tavoitteita.

Ympäristöjärjestelmän tuottamaa tietoa ja tuloksia voidaan käyttää sidosryhmille ja myös viranomaisille laadittavissa ympäristöraporteissa sekä viestinnässä ja muussa markkinoinnissa. Ympäristöraportissa organisaatio kertoo sidosryhmille toimintansa ympäristövaikutuksista.

EMAS-ympäristöjärjestelmä

EMAS sopii kaikentyyppisille organisaatioille pk-yrityksistä julkiseen hallintoon. EMAS-järjestelmä (the Eco-Management and Audit Scheme) perustuu EU:n asetukseen ja se koostuu kansainvälisen ISO 14001 –ympäristöjärjestelmästandardin mukaisesta ympäristöjärjestelmästä ja ympäristöraportista eli EMAS-selonteosta. Ulkopuolinen todentaja vahvistaa EMAS-selonteon tiedot ja todentaa ympäristöjärjestelmän. Tämä lisää EMAS-selonteon tietojen uskottavuutta ja luotettavuutta.

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Takaisin ylös