Hyppää pääsisältöön

Vertailuasiakirjat eli BREFit aikatauluineen

BAT-vertailuasiakirjojen tarkoituksena on edistää ympäristönsuojelua ja yhtenäistää ympäristölupakäytäntöjä EU:ssa.

BAT-päätelmät (BAT Conclusions, BATC) ovat BREFien tärkein osa, jossa esitetään päätelmät parhaista käytettävissä olevista tekniikoista, niiden kuvaus, tiedot niiden sovellettavuuden arvioimiseksi, parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyvät päästötasot, siihen liittyvä tarkkailu ja kulutustasot ja tarvittaessa asiaankuuluvat laitoksen kunnostustoimet.

BAT-päätelmiä käytetään lähtökohtana IE-direktiivin II luvun soveltamisalaan kuuluvien laitoksien lupaehtoja määritettäessä.

Suurin osa BAT-vertailuasiakirjoista on ns. sektori-BREFejä, joita on valmisteltu IPPC-direktiivin liitteessä 1 mainituille teollisuuden toimialoille. Lisäksi on valmisteltu ns. horisontaali-BREFejä, jotka ovat yhteisiä useille toimialoille. BREFit päivitetään säännöllisesti. BREFien uusimiskierroksella kiinnitetään huomiota erityisesti niiden tietojen toimittamiseen, joilla voi olla vaikutusta BREFissä esitettäviin BAT-päätelmiin.

Vertailuasiakirjat julkaistaan Euroopan IPPC-toimiston (EIPPCB) kotisivuilla, josta löytyvät sekä IPPC -direktiivin että IE-direktiivin alla valmistellut BREFit englanniksi. BREFien BAT-päätelmät hyväksytään komiteamenettelyssä, minkä jälkeen ne julkaistaan EU:n virallisilla kielillä. Linkit BAT-päätelmien suomenkielisiin versioihin löytyvät alla olevasta taulukosta.

BREFien uusimisaikataulut

Toimiala

Tilanne ja aikataulu

Lasiteollisuus (Glass manufacturing, GLS)

Komission täytäntöönpanopäätös, julkaistu 8.3.2012 (.pdf)

Rauta- ja terästeollisuus (Iron and steel, IS)

Komission täytäntöönpanopäätös, julkaistu 8.3.2012 (.pdf)

Nahkateollisuus (Tanning of hides and skins, TAN)

Komission täytäntöönpanopäätös, julkaistu 16.2.2013 (.pdf)

Sementti-, kalkki- ja magnesiumoksiditeollisuus (Cement, Lime and Magnesium Oxide, CLM)

Komission täytäntöönpanopäätös, julkaistu 9.4.2013 (.pdf)

Kloorialkaliteollisuus (Production of Chlor-alkali, CAK)

Komission täytäntöönpanopäätös, julkaistu 11.12.2013 (pdf)

Massa- ja paperiteollisuus (Pulp and Paper,  PP)

Komission täytäntöönpanopäätös, julkaistu 30.9.2014 (pdf)

Oikaisu komission täytäntöönpanopäätökseen, julkaistu 4.12.2014 ( pdf)

Öljyjalostamot (Refining of mineral oil and gas, REF)

Komission täytäntöönpanopäätös, julkaistu 28.10.2014 (pdf)

Puupaneelien valmistus (Wood based panels, WBP) 

Komission täytäntöönpanopäätös, julkaistu 24.11.2015 (pdf)

Värimetalliteollisuus (Non-Ferrous metals, NFM)

Komission täytäntöönpanopäätös, julkaistu 30.6.2016 (pdf)

Kemianteollisuuden jätevesien ja -kaasujen käsittely (Common Waste Water and Waste Gas treatment,  CWW) 

Komission täytäntöönpanopäätös, julkaistu 9.6.2016 (pdf)

Sikojen ja siipikarjan tehokasvatus (Intensive rearing of poultry and pigs, IRPP)

Komission täytäntöönpanopäätös, julkaistu 21.2.2017 (pdf)

Orgaanisten peruskemikaalien valmistus (Large volume organic chemicals, LVOC) 

Komission täytäntöönpanopäätös, julkaistu 7.12.2017 (pdf)

Suuret polttolaitokset (Large Combustion Plants, LCP)

Komission täytäntöönpanopäätös julkaistu 30.12.2021 (pdf)

Tarkkailuasiakirja, JRC Reference Report on Monitoring (ROM)

Julkaistu heinäkuussa 2018

Jätteidenkäsittely (Waste Treatments, WT)

Komission täytäntöönpanopäätös, julkaistu 17.8.2018 (pdf)

Elintarvikkeiden ja maidon valmistus ja jatkojalostus (Food, drink and milk industries, FDM)

Komission täytäntöönpanopäätös, julkaistu 4.12.2019 (pdf)

Kaivannaisjätteiden hallinta (Management of  Waste from Extractive Industries, MWEI)

BAT-vertailuasikirja on julkaistu

Pintakäsittely orgaanisia liuottimia käyttäen (Surface treatment with organic solvents, STS) ja 

Puun kemiallinen suojaus (Wood preservation with chemicals, WPC) (yhdistetty STS-prosessiin)

Komission täytäntöönpanopäätös, julkaistu 9.12.2019 (pdf)

Jätteiden poltto (Waste incineration, WI)

Komission täytäntöönpanopäätös, julkaistu 3.12.2019 (pdf)

Rautametallien jalostus (Ferrous metals processing, FMP)

Komission täytäntöönpanopäätös julkaistu 4.11.2022 (pdf)

Kemianteollisuuden jätekaasujen käsittely (Common Waste Gas Treatment in the Chemical Sector, WGC)

Komission täytäntöönpanopäätös julkaistu 12.12.2022 (pdf)

Tekstiiliteollisuus (TXT)

Komission täytäntöönpanopäätös julkaistu 20.12.2022 (pdf)

Teurastamot (SA)

Luonnos julkaistu

Valimot (Smitheries and Foundries, SF)

Luonnos julkaistu

Keraaminen teollisuus (Ceramics, CER)

Aloituskokous helmikuussa 2021

Metallien ja muovien pintakäsittely (STM)

Aloituskokous kesäkuussa 2022

Epäorgaaninen kemianteollisuus (LVIC)

Aloituskokous lokakuussa 2022

Lisätietoja

Suomen ympäristökeskus, BAT-tiimi, bat(at)syke.fi

 

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)