Hyppää pääsisältöön

Kestävä kierto- ja biotalous

Kestävä kiertotalous tarkoittaa siirtymää kohti uudenlaista talousjärjestelmää. Kiertotalous parantaa eri toimijoiden taloudellista perustaa kun optimoidaan tuotantotoimintaa, kehitetään liiketoimintamalleja ja parannetaan logistiikkaa sekä muutetaan kulutustottumuksia.

Kohti uudenlaista talousjärjestelmää

Kiertotaloudessa materiaalien käyttö ja niiden arvo säilyy tehokkaiden kiertojen avulla mahdollisimman pitkään samalla kun minimoidaan ilmasto- ja ympäristövaikutukset. Tarvittava energia tuotetaan säästäen, tehokkaasti ja päästöttömästi, ja materiaalihukkaa eli jätteitä syntyy mahdollisimman vähän. Uusiutumattomia ja uusiutuvia luonnonvaroja käytetään säästeliäästi.
Luonnonvarojen ja raaka-aineiden käyttö
Sekä uusiutumattomien että uusiutuvien luonnonvarojen käytöllä on rajansa.
Lue lisää
Tuotesuunnittelu
Tuotesuunnittelulla voidaan vähentää jopa 80 prosenttia tuotteen koko elinkaaren aikaisista haitallisista ympäristövaikutuksista.
Lue lisää
Kestävä tuotanto
Kestävä tuotanto tarkoittaa, että tuotteet tuotetaan mahdollisimman energia- ja materiaalitehokkaasti ja taloudellisesti.
Lue lisää
Markkinavalvonta ja ympäristömarkkinointi
Markkinavalvonnan tavoitteena on, että niin markkinoille päätyneet, kuin sinne saatettavat tuotteet täyttävät lainsäädännön vaatimukset.
Lue lisää
Kestävä kulutus
Kuluttajien vaatimukset ja valinnat luovat painetta uudistaa tuotantoa ja kehittää palveluja.
Lue lisää
Uudelleenkäyttö
Uudelleenkäyttö vähentää luonnonvarojen kulutusta sekä jätteen ja tuotannosta syntyvien päästöjen määrää.
Lue lisää
Jätteet ja kierrätys
Jätteet ovat arvokas raaka-ainelähde. Esimerkiksi metallit ovat erityisen arvokkaita ja niiden kierrätys sujuu markkinoiden ehdoilla.
Lue lisää

Paras käyttökelpoinen tekniikka BAT

Teollisuuspäästödirektiivin soveltamisalaan kuuluvien laitosten päästöraja-arvojen, tarkkailun ja muiden lupamääräysten on perustuttava BAT-päätelmiin. BAT tulee sanoista Best Available Techniques, paras käyttökelpoinen tekniikka.

Kiertotalous Suomessa nyt

Suomessa on otettu ensi askeleita kohti kiertotaloutta, mutta matkaa on vielä paljon. Esimerkiksi yhdyskuntajätteestä vasta alle puolet hyödynnetään materiaalina, suurempi osa poltetaan.

Luonnonvarojen käyttö yhä kasvu-uralla

Suomessa käytetään poikkeuksellisen paljon luonnonvaroja asukasta kohti. Käytön kasvu on tasaantunut mutta ei vielä taittunut.

Kiertotalous

Yhteiskunta haluaa siirtyä luonnonvarojen ylikulutuksesta kiertotalouteen. Muutos on meneillään, mutta etenee vielä hitaasti.

Muovin kiertotaloudessa tavoitellaan läpimurtoa

Muovin ympäristöhaitat on tiedostettu. Muovijätteiden kierrätys tehostuu ja kertakäyttöisiä muovituotteita rajoitetaan.