Kaivon rakentaminen

Rengaskaivon tarvikkeita Rengaskaivon rakennustarvikkeita. Kuva: Sanna Vienonen

Kaivon rakentamiseen omalle maalle ei tarvita lupaa. Vesilain mukaan kaivon voi rakentaa naapurinkin maille, jos naapuri antaa siihen luvan, eikä siitä ole naapurin vedensaannille haittaa. 

Kaivo kannattaa rakentaa kuivan kauden aikaan, jolloin pohjavesi on vajonnut mahdollisimman syvälle ja kaivo on helppo tehdä. Kuivana kautena myös veden riittävyys kaivossa on helpompi todeta kuin sateisena aikana tehdyn kaivon. Jos kaivon vedentuotto on riittävä pohjaveden pinnan ollessa alimmillaan luonnollisen vuodenaikaisvaihtelun vuoksi, kaivossa riittää  vesi todennäköisesti myös pitkinä hellekausina.

Pohjaveden pinta on yleensä alimmillaan Etelä- ja Keski-Suomessa loppukesällä ennen syyssateita ja Pohjois-Suomessa kevättalvella ennen lumien sulamista.

Sopiva kaivotyyppi valitaan rakennuspaikan maaperän ja muiden ominaisuuksien perusteella. Valintaan vaikuttavat alueen pohjaveden laatu, tarvittavan veden määrä sekä kaivon rakentamisesta ja kunnossapidosta koituvat kustannukset.

Maaperässä olevaa pohjavettä käytettäessä yleisin kaivotyyppi on rengaskaivo. Yhdyskuntien vedenhankinnassa siiviläputkikaivot ovat yleistyneet hiekka- ja sora-alueilla. Kallioon rakennettava kallioporakaivo on esimerkiksi saaristossa usein ainoa ratkaisu pohjaveden saamiseksi. Porakaivo voi olla myös moreenimaahan porattu kaivo. Jos vettä tulee runsaasti, porausta ei tarvitse jatkaa kallioon saakka.

Hyvään kaivoon ei pääse pintavesiä. Pintavesien, roskien ja pienten eläinten pääsy kaivoon estetään riittävästi maanpinnan yläpuolelle ulottuvalla kaivorakenteella ja kunnollisella penkereellä sekä tuuletusputkella varustetulla tiiviillä kannella. Lisäksi kaivon renkaiden liitokset ja läpiviennit tiivistetään huolella. Kaivon oikealla rakentamisella voidaan estää myös routavaurioiden syntyminen.

Tavallisin kaivon rakentamisessa tehtävä virhe on se, ettei kaivoa tiivistetä kunnolla, jolloin sade- ja valumavedet pääsevät likaamaan kaivoveden. Muita yleisiä virheitä ovat riittämätön routaeristys ja suodatinsoran puuttuminen rengaskaivon pohjalta.

Rakentamisen vaiheet

Julkaistu 26.6.2013 klo 14.42, päivitetty 14.1.2020 klo 15.30