SYKEn puhdistamosivusto

Tälle sivustolle kootaan tietoja Suomessa yleisesti saatavilla olevista jätevesien käsittelylaitteistoista ja -menetelmistä, sekä niillä saavutettavia tuloksia (157/2017, 3 §). Jos käytössä on ollut riittävän laajoja, puolueettomien ja luotettavien tahojen tekemiä tutkimus-, seuranta- ja testituloksia, niistä on tehty lyhyet tiivistelmät.

Taulukossa on esitetty vaihtoehtoisia ratkaisuja erilaisiin käyttökohteisiin. Käsittelyn taso monimutkaistuu kiinteistön varustetason kasvaessa. Aina asetus ei edellytä toimenpiteitä, mikäli vedenkäyttö on vähäistä. Näissäkin tapauksissa tulee huolehtia, että jätevedet tai jätteet eivät aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Kuntakohtaiset ympäristönsuojelumääräykset tulee muistaa huomioida menetelmän valinnassa.

Tuleva vesi ja viemäröintitaso Käsiteltävät jätevedet tai jäte Käsittelyvaihtoehdot
Käymälätyyppi: Erotteleva kuivakäymälä 1 tai tavallinen kuivakäymälä2

VESI: kantovesi

VIEMÄRI: ei viemäriä

a) harmaat vedet

b1) virtsa

b2) suotoneste

c) kuivakäymäläjäte

a) Näin vähäiset pesuvedet voidaan heittää esim. kukkapenkkiin.

b1) Virtsan käsittely

b2) Suotonesteen käsittely

c) käymäläjätteen käsittely

VESI: kantovesi

VIEMÄRI: viemäri

a) harmaat vedet

b1) virtsa

b2) suotoneste

c) kuivakäymäläjäte

a) Imeytyskuoppa tai imeytyskaivo

b1) Virtsan käsittely

b2) Suotonesteen käsittely

c) käymäläjätteen käsittely

VESI: vesijohto

VIEMÄRI: viemäri

a) harmaat vedet

 

b1) virtsa

b2) suotoneste

c) kuivakäymäläjäte

a) Jätevesien maaperäkäsittely

a) Laitepuhdistamoja harmaille jätevesille

b1) Virtsan käsittely

b2) Suotonesteen käsittely

c) käymäläjätteen käsittely

Käymälätyyppi: Vesikäymälä 3
Käytä sopivan järjestelmän valinnassa pätevää suunnittelijaa !

VESI: vesijohto

VIEMÄRI: käymälän erillisviemäröinti

a) harmaat vedet

b) käymälän jätevedet

a) Jätevesien maaperäkäsittely

a) Laitepuhdistamoja harmaille jätevesille

a) Jäteveden pajupuhdistamo

b) Vesikäymälän jätevedenkäsittely (umpisäiliö)

VESI: vesijohto

VIEMÄRI: kaikkien jätevesien yhteisviemäröinti

a) kaikki talousjätevedet yhdessä

a) Jätevesien maaperäkäsittely

a) Laitepuhdistamoja kaikille jätevesille

a) Jäteveden pajupuhdistamo

a) Umpisäiliö kaikille jätevesille

1 Erottelevalla kuivakäymälällä tarkoitetaan mitä tahansa ei vettä käyttävää käymälätyyppiä, jossa virtsa ei sekoitu ulosteeseen. Virtsa voidaan käsitellä erikseen.

2 Kuivakäymälällä tarkoitetaan mitä tahansa ei vettä käyttävää käymälätyyppiä, jossa sekä uloste ja virtsa menevät samaan säiliöön tai laitteeseen. Tällöin yleensä muodostuu suotonestettä.

3 Vesikäymälällä tarkoitetaan sellaista käymälää, jossa virtsa ja uloste sekoittuvat huuhteluveteen. Huuhteluveden määrä on vähävetisessä käymälässä n. 0,5-1 l/huuhtelukerta ja n. 2-6 l/huuhtelukerta tavallisessa vesikäymälässä.

 

Julkaistu 12.9.2013 klo 10.11, päivitetty 9.10.2020 klo 8.44