Painovoimainen ilmanvaihto

Painovoimainen ilmanvaihto ei tarvitse sähköä toimiakseen, mutta sen toiminnan kannalta on tärkeää, että korvausilma- ja poistoilmaventtiilit ja kanavat ovat puhtaat ja niitä käytetään oikein.

Toimikaa näin

 1. Tehkää karkea selvitys mahdollisista asuntokohtaisista ongelmista esimerkiksi taloyhtiön hallituksen, kiinteistöhuollon ja isännöitsijän yhteistyönä. Asuntokohtaisten olosuhteiden karkean tason selvitys voidaan tehdä taloyhtiön hallituksen, isännöitsijän ja mahdollisen huoltoliikkeen kanssa yhteistyössä (ohjeet ilmanvaihdon havainnointiin, pdf, energiaopas.fi).
  • Tarkemman selvityksen voi tilata joko ilmanvaihdon kuntotutkijalta tai muulta ilmanvaihdon asiantuntijalta.
 2. Tarkistakaa korvausilma- ja poistoilmareittien toiminta. Jos poistoilmahormien toimintaa ei ole selvitetty viimeisen kymmenen vuoden aikana, tilatkaa työ lvi-ammattilaiselta. Mikäli korvausilma- ja poistoilmaventtiilit ja/tai hormit tarvitsevat kunnostusta tai puhdistusta, tilatkaa nuohous- ja venttiilien säätötyö LVI-urakoitsijalta. Nuohous tulisi tehdä 10 vuoden välein, mutta tarve saattaa olla tätä tiheämpi tiheästi asutuilla alueilla, joissa on paljon liikennettä. Katso ohjeet ilmanvaihdon säädön tarjouspyynnössä huomioitavista asioista (energiaopas.fi, pdf, sivu 32).
 3. Taloyhtiön yhteisten ilmanvaihdon käyttöä ja kunnossapitoa koskevien ohjeiden laatiminen ja niistä tiedottaminen (ilmanvaihdon asukastiedote, motiva.fi). Tiedotuksesta asukkaille vastaa taloyhtiön hallitus, käytännössä tiedotuksesta huolehtii isännöitsijä.
  • Ohjeissa voidaan tarkentaa asukkaan ja taloyhtiön vastuita ilmanvaihtoon liittyen, esim. siitä, kuka vastaa poistoilmaventtiilien puhdistamisesta (ohjeet puhdistamiseen, hengitysliitto.fi). Taloyhtiössä voidaan myös päättää, että säännölliset ilmanvaihtoon liittyvät puhdistustyöt tehdään taloyhtiössä keskitetysti ja että työt teetetään alan ammattilaisella.
  • Ohjeissa tulee myös kertoa kuinka korvaus- ja poistoilmanventtiileitä käytetään oikein vuodenaikojen mukaan sekä oikea tuuletus ikkunoiden kautta (ohjeita, pdf, motiva.fi).

Muita suositeltavia toimenpiteitä

 • Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän kuntotutkimus, esimerkiksi ennen kanavien nuohousta tai sen yhteydessä.

Muita mahdollisia jatkotoimenpiteitä

 • Korvausilmareittien rakentaminen esimerkiksi ikkunan yhteyteen tai seinään asennettavilla venttiileillä
 • Lämpötilan mukaan automaattisesti säätyvien korvausilmaventtiilien hankkiminen
 • Ilmanvaihdon muuttaminen koneelliseksi

Hyvä tietää ilmanvaihdosta

Painovoimaisen ilmanvaihdon toiminta perustuu kylmää ilmaa kevyemmän lämpimän ilman ylöspäin virtaamiseen sekä ulko- ja sisäilman lämpötilaeron vaikutuksesta syntyvään paine-eroon. Painovoimainen ilmanvaihto toimii paremmin kylminä vuodenaikoina, jolloin paine-ero on suurimmillaan ja huonommin lämpimämpinä vuodenaikoina. Siksi yleinen ongelma painovoimaisessa ilmanvaihdossa on vedontunne kylmänä vuodenaikana, kun taas lämpimänä vuodenaikana tiloja joudutaan tuulettamaan ikkunoiden kautta. Asuinrakennuksen ilmanvaihto järjestetään siten, että ulkoilma tuodaan oleskelutiloihin, kuten makuu- ja olohuoneisiin ja ilmaa poistetaan tiloista, joissa epäpuhtauksia pääasiassa syntyy, kuten keittiöstä, WC:stä, pesu- ja kylpyhuoneesta sekä vaatehuoneesta. Ilma virtaa siis oleskelutiloista aputiloihin päin. Painovoimaisessa ilmanvaihdossa ei ole poistoilman lämmöntalteenottoa, jolloin kaikki poistoilman sisältämä lämmitysenergia menee hukkaan poistoilman mukana.

Julkaistu 9.3.2018 klo 15.49, päivitetty 9.3.2018 klo 16.34