Wc- ja peseytymistilat

Wc- ja peseytymistilat ovat yksi tärkeimmistä kodin tiloista. Wc- ja peseytymistiloissa toivoo voivansa asioida mahdollisimman itsenäisesti. Hyvin mitoitetut ja tilavat wc-peseytymistilat tukevat ihmisten omatoimisuutta ja mahdollistavat tiloissa asioinnin silloinkin, kun asukkaan toimintakyky on tilapäisesti tai pysyvästi heikentynyt. Hyvin mitoitetut tilat mahdollistavat apuvälineiden käytön ja myös avustamisen, jos sitä tarvitaan.

Tilavista wc-peseytymistiloista hyötyvät kaikki

Asunnon wc-tilat ovat varsinaisia monitoimitiloja. Useissa asunnoissa on vain yksi yhdistetty wc-pesutila. Wc-toimintojen lisäksi siellä peseydytään ja kuivataan, siellä tarvitaan tilaa ja varusteita mm. hiusten ja ihon hoitoon, parranajoon, pyykkihuoltoon jne. Lapsiperheissä siellä usein myös vaihdetaan vaipat sen lisäksi että siellä riisutaan kuravaatteet ulkoa tultaessa. Ja kaikkia näitä toimintoja varten tarvitaan tilaa toimia ja tiloja säilyttämiseen!

Wc-pesutilojen kolme tärkeintä suunnitteluohjetta ovat:

 • riittävän leveä ovi: määräykset edellyttävät wc:n ovelta 800 mm:n vapaata kulkuaukkoa
 • riittävästi tilaa: määräyksissä edellytetään, että wc-pesutiloissa on kalusteista vapaata tilaa 1500 mm:n pyörähdysympyrän verran
 • wc-kalusteiden oikea sijoitus: asuinrakennusten wc-tiloissa riittää, että wc-istuimen toisella puolella on tyhjää tilaa ainakin 800 mm:n leveydeltä, jossa tilassa voi hyvin olla suihku; suihkun roiskesuojana voi tällöin olla joko suihkuverho tai kääntyvä suihkuseinä.

Tasoerot ja kallistukset

Pesutilojen lattia on usein korkeammalla, kuin muiden tilojen lattia. Pesutiloissa tämä johtuu yleensä lattiakallistusten tekemisestä. Hyvällä suunnittelulla nämä tasoerot pystytään poistamaan korjaustoimenpiteiden yhteydessä. Pesutilojen riittämättömät lattiakallistukset aiheuttavatvaikeuksia tilan kuivatukselle ja siksi näihin on määritetty minimikallistukset. Liian suuria kallistuksia on kuitenkin vältettävä, koska ne taas aiheuttavat liukastumisvaaran erityisesti märillä lattiapinnoilla. Lisäksi ne vaikeuttavat suihkupyörätuolin tai lattiamallisen suihkuistuimen käyttöä. Normaali lattiakaivo tulisi sijoittaa vähintään puolen metrin päähän seinästä, jotta vältetään liian jyrkkien kallistusten syntyminen.

Vaikka kynnyksiä yleensä kannattaa esteettömyyssyistä välttää, on kylpyhuoneen ovella oltava matala kynnys, joka estää veden valumisen muihin huoneisiin. Kylpyhuoneen kynnys voi olla joustavaa materiaalia, jolloin se antaa myöten ja niin ollen helpottaa pyörällisen apuvälineen kanssa liikkuvaa.

Seinärakenteet

Wc-pesutilan seinärakenteiden osalla on syytä ottaa huomioon mahdollisten tukikaiteiden tai kahvojen asennustarve jossain vaiheessa. Myös suihkuistuin voi olla seinäkiinnitteinen, jolloin sen voi nostaa käytön jälkeen seinälle pois tieltä. Kaiken kaikkiaan wc-tilojen kaikki varusteet, laitteet ja kalusteet olisi syytä olla seinäkiinnitteisiä. Tällöin myös lattian puhtaanapito on vaivatonta. Tämä edellyttää joko kivirakenteista seinää tai kiinnitysten huomioimista levyrakenteista seinää tehtäessä. Lattiakiinnitteisiä kalusteita ja tukilaitteita tulee välttää, jotta vesieristeisiin ei tarvitsisi tehdä reikiä.

Wc- ja peseytymistilojen remontit

Vanhassa rakennuksessa remonteissa on kysymys joko teknisistä tai toiminnallisista korjauksista. Tyypillisesti vanhoissa tiloissa ei ole tarpeeksi huomioitu tiloissa tapahtuvaa toimintaa, joten tilan käyttö kannattaa miettiä uudestaan. On myös tarkasteltava kriittisesti riittääkö vanha tila yleensäkään vai onko tilaa laajennettava. Usein vanhoissa monikerrosratkaisuissa on kyse myös talon perusratkaisusta. Liikkumisesteinen henkilö ei voi kaksikerroksisessa omakotitalossa käyttää kaikkia tiloja ellei talossa ole hissiä tai nostinta. Tällaisessa tapauksessa pitäisi sisääntulokerroksesta tehdä ns. selviytymiskerros, eli siinä tulisi sijaita kaikki jokapäiväisessä elämässä tarvitsemansa tilat (wc-peseytymistila, keittiö, oleskelu- ja makuutila). Esimerkiksi rintamamiestalossa joudutaan vanhuksille usein rakentamaan uudet pesutilat asuinkerrokseen. Tila otetaan usein vanhasta wc-tilasta sitä laajentamalla. Myös vanhoja varastointiin käytettyjä tiloja tai puolilämpimiä tuulikaappi-/terassitiloja voidaan hyödyntää.

Mikäli vanhassa wc-pesutilassa on kylpyamme, kannattaa peruskorjausvaiheessa harkita ammeen poistoa ja tilan varustamista suihkulla. Toki markkinoilla on olemassa ladattavia akkukäytöisiä ammenostimia, jotka laskevat ja nostavat henkilön turvallisesti ammeeseen ja sieltä pois, jos välttämättä haluaa säilyttää kylpyammeen. Tällöin on hyvä lisätä seinälle tukikaiteita. Myös ovellisia istuma-ammeita on olemassa. Perinteinen suihkuallas tai kaappi ei tuota esteetöntä lopputulosta, mutta markkinoilla on olemassa matalalattiaisia, lähes esteettömiä suihkukaappeja, jos sellainen välttämättä tarvitaan. Parhaan lopputuloksen esteettömyyden kannalta tuottaa suihkuverhot tai saranoidut suihkuseinät, jotka tarvittaessa voi kääntää pois tieltä.

Myös pesualtaan tyypin valinnalla ja asennuskorkeudella voidaan parantaa esteettömyyttä. Pesualtaan olisi hyvä olla niin suuri, että sen etureuna ulottuu 50-60 cm:n etäisyydelle seinästä. Pesualtaan sopiva asennuskorkeus esteettömyyden kannalta on 80 cm lattiasta (altaan yläreunaan). Altaan etureunaan tai ympärille kiinteästi kiinnitetty tukikaide on monelle välttämätön tuki. Pesualtaan vierellä tai sen osana on syytä olla riittävästi laskutilaa, jotta altaan äärellä toimiminen on vaivatonta ja turvallista. Myös pesualtaan kiinnitykseen on syytä kiinnittää huomiota: moni ihminen ottaa huomaamattaan tukea pesualtaan reunasta - etenkin jos wc-pesutiloissa ei ole riittävästi tukikaiteita. Tästä syystä pesualtaan ja sen kiinnityksen tulisi kestää ainakin 150 kg:n paino, jotta vältyttäisiin vahingoilta.

Wc-pesutilojen sähköpistorasioiden paikat voi hyvin vaihtaa kylpyhuoneremontin yhteydessä. Samalla hoituu nykyisin vaadittava vikavirtasuojauskin. Tietenkin määräykset asettavat pistorasioiden sijoittelulle märkätiloissa omat vaatimuksensa, mutta niiden lisäksi on hyvä ottaa huomioon niiden helppo ja turvallinen käyttö. Ei ole mitenkään turvallista eikä edes välttämätöntä, että esimerkiksi pienikokoinen ihminen joutuu aina kiipeämään jakkaralle kytkiessään hiustenkuivainta verkkovirtaan. Pistorasiat voi sijoittaa myös esimerkiksi säilytyskalusteen oven sisäpuolelle, sinne, missä niitä tarvitsevia laitteitakin säilytetään.

Saunat

Saunan lauteille pääsy voi joillekin olla vaikeaa. Asiaa voidaan helpottaa rakentamalla lauteille johtavat portaat nousuiltaan riittävän mataliksi ja varustamalla ne molemminpuolisilla käsijohteilla. Käsijohteiden muotoon on syytä kiinnittää huomiota, jotta niistä saa pitävän otteen. Lauteet voi rakentaa myös tavallista matalammiksi käyttämällä ns. laavukiuasta, jossa lämmönlähde on perinteistä kiuasta alempana.

Yksi vaihtoehto on toteuttaa sauna "kiertoilmauuniperiaatteella", jolloin kiukaan ja seinän väliin asennetaan esim. kierresaumatusta pellistä putki, joka jää parikymmentä senttiä irti katosta ja lattiasta. Putken alaosaan asennetaan hidas potkuri, joka imee kuuman ilman ylhäältä katon rajasta ja puhaltaa sen lattiarajaan. Näin saadaan lämpötila paremmin tasaantumaan ja voidaan käyttää matalia lauderakenteita. Markkinoilla on olemassa myös nousevia ja laskevia lauteita.

Wc-pesutilojen suunnittelun muistilista:

 • ovien vapaa kulkuaukko on vähintään 800 mm
 • kynnysten korkeus on enintään 20 mm - ja kynnys mielellään ns. joustokynnys
 • vapaata kääntymistilaa on halkaisijaltaan vähintään 1500 mm
 • wc-istuimen vieressä on vapaata tai helposti vapaaksi muunnettavaa tilaa vähintään 800 mm:n leveydeltä
 • pesualtaan yläreunan korkeus on 800 mm tai pesuallas on korkeussäädettävää mallia
 • pesualtaan vierellä on laskutilaa
 • suihkun yhteydessä on laskutilaa
 • säilytystilaa on tarpeeksi
 • lattian vähimmäiskaltevuus on 1% (suihkun alueella 2%)
 • seiniin voi tarvittaessa kiinnittää tukikaiteita vapaavalintaisiin paikkoihin
 • saunan lauteille pääsee helposti, ja tukikaiteista saa hyvän otteen
 • kiuas on suojattu törmäyksiltä
 • lattialämmitys on miellyttävä, se nopeuttaa lattian kuivumista ja ehkäisee kosteusvaurioita.
Julkaistu 30.6.2016 klo 10.46, päivitetty 2.2.2016 klo 12.40