Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje

Milloin käyttö- ja huolto-ohje on laadittava

Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa määrätään, että käyttö- ja huolto-ohje (huoltokirja) on laadittava uudisrakennukselle, jota käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn. Sama koskee tällaisen rakennuksen korjaus- tai muutostyötä, joka edellyttää rakennuslupaa.

Huoltokirjan tulee olla uudisrakennuksen tai rakennusluvan alaisen korjauskohteen loppukatselmuksessa viranomaisten todennettavissa.

Vaikka huoltokirja ei ole pakollinen kaikissa ennen maankäyttö- ja rakennusasetuksen voimaan tuloa vuonna 2000 valmistuneissa kiinteistöissä, hyvä kiinteistönpitotapa edellyttää sen tekoa.

Käyttö- ja huolto-ohjeen sisältö

Käyttö- ja huolto-ohje sisältää tarvittavat tiedot rakennuksen asianmukaista käyttöä ja kunnossapitovelvollisuudesta huolehtimista varten. Ohjetta laadittaessa otetaan huomioon rakennuksen käyttötarkoitus ja rakennuksen ominaisuudet sekä rakennuksen ja sen rakennusosien ja laitteiden suunniteltu käyttöikä.

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje koostuu rakennushankkeen aikana eri osapuolten laatimista ja eri tahoilta koottavista asiakirjoista, jotka luovutetaan kiinteistön omistajalle.

Käyttö- ja huolto-ohjeen on tarkoitus olla "käyttöohjeisto", jonka avulla voidaan saavuttaa halutut asumisolot, rakenteiden ja laitejärjestelmien suunnitellut käyttöiät sekä hyvä energiatalous järkevästi ja taloudellisesti. Se tukee kiinteistönhoidon kilpailuttamista, kiinteistönhoitosopimusten laatimista sekä hoito- ja huoltotyötä että niiden valvontaa.

Miten käyttö- ja huolto-ohje laaditaan

Käyttö- ja huolto-ohje suositellaan laadittavaksi siten, että siitä ilmenee

 • kiinteistön omistus, laajuus, tilat käyttötarkoituksineen ja päärakenteet
 • kiinteistön rakentamiseen osallistuneiden yhteisöjen ja henkilöiden yhteystiedot
 • rakenteiden ja laitteiden hoidon, huollon ja kunnossapidon tehtävät
 • keskeisten huoltokohteiden ja tilojen paikantamistiedot
 • tavoitteelliset sisäolosuhteet, hoidon laatutason ja järjestelmien käyttöarvot
 • sisä- ja ulkopuolisten rakenteiden pintamateriaalit
 • käyttöikätavoitteet kustannuksiltaan merkittäville rakenteille ja rakennusosille
 • kustannuksiltaan merkittävien kunnossapitokohteiden kunnossapitojaksot ja –tehtävät
 • korjauspäiväkirjan ylläpito ja vuosikustannusten seuranta
 • toimintaohjeet poikkeus- ja häiriötilanteissa.
 • Lisäksi huoltokirjan liitteeksi kootaan kaikkien kiinteistöön asennettujen rakennusosien, materiaalien ja laitteiden hoito-, huolto- ja kunnossapito-ohjeet paikantamistiedoin. Kuhunkin huoneistoon toimitetaan huoneiston käyttöohjeet ja huoltokirjan käyttöohjeet luovutetaan kiinteistön omistajalle.

Julkaisuja, jotka saatavilla Rakennustieto Oy:n kautta (puh. 09-5495 5400):

SY319 Käytössä olevan asuintalon huoltokirja: Laadinta - Käyttö - Esimerkki. Auli Pirinen ja Markku Salminen. Suomen ympäristö, Rakentaminen, s. 142.

SY31 Asuintalon huoltokirja esimerkkikohteeseen. Auli Pirinen, Markku Salminen ja Teo Speeti. Suomen ympäristö, Rakentaminen, s. 94.

SY32 Asuintalon huoltokirjan laadinta. Auli Pirinen, Markku Salminen ja Teo Speeti. Suomen ympäristö, Rakentaminen, s. 58.

SY349 Toimitilakiinteistön huoltokirja: Laadinta - Käyttö - Esimerkit. Kari Hein, Petri Salo ja Auli Pirinen. Suomen ympäristö, Rakentaminen, s. 168.

 

 

 

 

Julkaistu 4.9.2013 klo 16.20, päivitetty 2.2.2016 klo 10.49