Hyppää sisältöön

Jätteiden vienti- ja tuontimäärät

Suomen ympäristökeskus toimii kansainvälisten jätesiirtojen lupaviranomaisena. Jätesiirtoihin myönnettävät luvat ovat voimassa vuoden (tai enintään kolme vuotta ns. ennakkohyväksyttyihin laitoksiin) ja niitä myönnetään vuosittain 180 - 200 kappaletta. Vuonna 2019 luvissa myönnettyjä jätesiirtoja tehtiin lähes 12 000.

Kansainvälisistä jätesiirroista raportoidaan vuosittain Baselin sopimuksen sihteeristölle, joka julkaisee tietoaineiston tarkastettuaan sen. Maakohtaisissa raporteissa jätesiirtomäärät ovat taulukoissa 4 ja 5. Eri maiden raportit löytyvät tämän linkin kautta.

Jätteiden vienti- ja tuonti vuosina 2015–2019

Vuoden 2019 luvut ovat alustavia; viralliset luvut vuodelta 2019 julkaistaan vuoden 2020 lopussa

Vuonna 2019 Suomesta vietiin ulkomaille noin 301 000 tonnia EY:n jätteensiirtoasetuksen (JSA) N:o 1013/2006 mukaisella jätteensiirtoluvalla valvottavaa jätettä. Vientimäärä oli noin 8 000 tonnia pienempi kuin vuonna 2018.

Jätteen vientimäärät (JSA:n mukainen jätesiirtolupa)
 

Jätteen tuontimäärä, 171 000 tonnia, kasvoi merkittävästi edellisistä vuosista. Kasvu johtui lähinnä puujätteen tuonnin kasvusta. 

Jätteen tuontimäärät (JSA:n mukainen jätesiirtolupa)
 

Vaarallisen jätteen vienti ja tuonti

Vaarallisen jätteen tuonti kasvoi noin 4 000 tonnilla vuodesta 2018. Vienti sen sijaan pieneni noin 12 000 tonnilla. Vaarallisen jätteen vienti oli vuonna 2019 noin kaksinkertainen tuontiin verrattuna. Määrät eivät sisällä sekalaista yhdyskuntajätettä.

Vaarallisen jätteen tuonti- ja vientimäärät (ei sisällä sekalaisen yhdyskuntajätteen Y46 vientiä)

Jätteen vienti ja tuonti hyödynnettäväksi / loppukäsiteltäväksi

Vuonna 2019 noin 99 % jätteistä, joista noin 60 % oli vaarallista jätettä (sis. sekalaisen yhdyskuntajätteen), vietiin hyödynnettäviksi. Hyödynnettäväksi vietiin mm. metallipitoisia jätteitä, käsiteltyä puujätettä, jäteakkuja ja –paristoja, rakennus- ja purkujätettä sekä yhdyskuntajätteitä. Sekalaisen yhdyskuntajätteen (Y46) vienti muodosti noin viidenneksen viennistä, metallipitoisten jätteiden vienti miltei neljänneksen. Kaupallista alkuperää olevan yhdyskuntajätteen vienti jatkoi kasvuaan. Edellä mainitut jätelajit muodostivat määrällisesti noin 90 % viennistä.

Hyödynnettävän jätteen määrä tuonnista oli 85 %. Puujätteen ja jäteöljyn tuonti kattoivat noin 85 % hyödynnettäväksi tuotavista jätteistä. Hyödynnettäväksi tuotiin myös mm. metallipitoisia jätteitä.

Vuonna 2019 loppukäsiteltäväksi tuodun jätteen määrä oli noin 25 000 tonnia. PCB- ja dioksiinipitoisia jätteitä tuotiin Ruotsista noin 12 000 tonnia ja jätteen poltossa syntyneitä jätteitä Virosta noin 8 000 tonnia. Loppukäsiteltäväksi vietyjen jätteiden määrä oli noin 3 500 tonnia. Jätettä vietiin loppukäsiteltäväksi Ruotsiin ja Saksaan.

Jätteen tuonti- ja vientimäärät hyödynnettäväksi (R) / loppukäsiteltäväksi (D)

Jätteen vienti jätelajeittain ja kohdemaittain

Jätteiden vientimääriä on kuvattu alla jätelajeittain. Jätteet on luokiteltu jätteensiirtoasetuksen mukaisiin luokkiin (ns. Basel koodit) ja näytetty erillisinä, kun niiden määrä on huomattava. Viennit eivät ole muuttuneet vuoden 2018 tilanteesta merkittävästi.

Jätteen vientimäärät jätelajeittain (JSA:n mukainen jätesiirtolupa)

Jätteen vientimäärät maittain (JSA:n mukainen jätesiirtolupa)

Jätteen tuonti jätelajeittain ja maittain

Jätteiden tuontimääriä on kuvattu alla jätelajeittain. Jätteet on luokiteltu jätteensiirtoasetuksen mukaisiin luokkiin (ns. Basel koodit) ja näytetty erillisinä, kun niiden määrä on huomattava.

Jätteiden tuonti kasvoi merkittävästi ja oli vuonna 2019 noin 171 000 tonnia. Kasvu johtui suurilta osin Belgiasta ja Hollannista polttoon tuodusta puujätteestä. Toisaalta puujätteen tuontimäärät Venäjältä ja Isosta-Britanniasta pienenivät. Metallikuonan tuonti Venäjältä jatkui (kyseinen jäte luokitellaan EU:ssa ns. vihreäksi jätteeksi). Jäteöljyn tuontimäärä pysyi suunnilleen samana kuin edellisenä vuonna. Jätteiden poltossa syntyneet jätteet tuodaan Viron jätteenpolttolaitoksesta, mikä näkyy myös maakohtaisissa tuonneissa.

Jätteen tuontimäärät jätelajeittain (JSA:n mukainen jätesiirtolupa)

Jätteen tuontimäärät maittain (JSA:n mukainen jätesiirtolupa)
 

 

Julkaistu 12.4.2016 klo 15.23, päivitetty 20.5.2020 klo 12.14
Aihealue: