Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta

Maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle, jos puhdistaminen ei ympäristönsuojelulain (527/2014) 4 luvun nojalla edellytä ympäristölupaa.

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista.

Ilmoitus on toimitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Helsingissä ja Turussa ilmoitus on toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ensisijaisesti ilmoitus tehdään sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa. Toissijaisesti ilmoituksen tekemiseen voidaan käyttää alla olevista linkeistä saatavaa Word-lomaketta tai se voidaan tehdä vapaamuotoisesti ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 24-25 §:n mukaisesti.

Ilmoitus ja raportit aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa

Ilmoituslomake ja ohje

Julkaistu 4.11.2014 klo 11.04, päivitetty 24.11.2021 klo 8.51