Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta

Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta on ilmoitettava ELY-keskukselle, jos puhdistaminen ei edellytä ympäristölupaa. Ilmoitus on tehtävä myös puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämisestä kaivualueella tai käsittelystä muualla. Helsingissä ja Turussa ilmoitus tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Näin teet ilmoituksen

Tee ilmoitus hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista.

Tutustu ohjeisiin. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä ympäristöasioiden asiakaspalveluun hyvissä ajoin ennen kuin teet ilmoituksen.

Tee ilmoitus aluehallinnon asiointipalvelussa

Tee ilmoitus ensisijaisesti sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa. 

Jos et voi käyttää asiointipalvelua, voit hyödyntää Word-lomaketta tai voit tehdä ilmoituksen vapaamuotoisesti ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 24-25 §:n mukaisesti.

Siirry ohjeisiin ja lomakkeisiin ely-keskus.fi:hin.

6902 täyttöohje ilmoitukseen pilaantuneen maaperän tai pohjaveden puhdistamisesta (docx, 22 kt)

Täytä ilmoitus ja toimita se elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Huom! Helsingissä ja Turussa ilmoitus on toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen

Valvontaviranomainen (ELY-keskus, Helsingin tai Turun kaupunki) tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen perusteella päätöksen. Valvontaviranomainen voi antaa päätöksessä tarvittavia määräyksiä toiminnan järjestämisestä ja valvonnasta.

Toiminnan aloittaminen

Jos viranomainen ei ole antanut päätöstä 45 vuorokauden kuluessa, voit aloittaa toiminnan siitä huolimatta omalla vastuulla. Myöhemmin annettavaa päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Maksut

Viranomainen perii ilmoituksen käsittelystä maksun. Maksu peritään ilmoituksen tekijältä. Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään maksu saman suuruisena.

Lausunnonantajilta, muistuttajilta ja mielipiteenesittäjiltä ei peritä maksua.

Maksua ei yleensä peritä myöskään haittaa kärsivän asianosaisen vireillepaneman hallintopakkoasian käsittelystä.

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2022

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Ympäristöministeriö