Toiminnan laajentaminen Majasaaren jätekeskuksessa, Kajaani

Hankkeen kuvaus

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi suunnittelee toiminnan laajentamista Majasaaren jätekeskuksessa lisäämällä vaarallisten jätteiden käsittelyä. Kuntayhtymä on toimittanut Toiminnan laajennus Majasaaren jätekeskuksessa -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman Kainuun ELY-keskukseen. ELY-keskus on hankkeessa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) eli ns. YVA-lain mukainen yhteysviranomainen. Kainuun jätehuollon kuntayhtymä on YVA-lain tarkoittama hankkeesta vastaava.

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä on perustettu vuonna 2001. Kuntayhtymä vastaa jäsenkuntiensa alueella kuntien vastuulla olevista jätehuollon tehtävistä. Majasaaren jätekeskus sijaitsee Kajaanissa osoitteessa Mustantie 500. Majasaaren jätekeskuksen toiminta on käynnistynyt Kajaanin kaupungin kaatopaikkana v. 1983. Jätekeskus on myöhemmin siirtynyt kuntayhtymälle.

Majasaaren jätekeskuksen laajennushankkeessa on tarkoitus arvioida vaarallisten jätteiden vastaanoton, käsittelyn, polton ja loppusijoittamisen laajentamisen ympäristövaikutuksia.

Hankkeen vaihtoehdot

Vaihtoehto 0, VE0

Laajennushanketta ei toteuteta. eikä jätekeskukselle tule uutta toimintaa. Jätekeskuksen nykyinen toiminta jatkuu.

Vaihtoehto 1, VE1

Majasaaren jätekeskuksen aluetta laajennetaan rakentamalla vaarallisten jätteiden käsittelykenttä ja loppusijoitusalue. Vastaanotettavien jätteiden määrä kasvaa 45 000 t/a.

Vaihtoehto 2, VE2

Kapasiteetiltaan 26 000 t/a oleva jätteenpolttolaitos sijoitetaan Majasaaren jätekeskukseen (VE2a) tai vastapäiselle Kajaanin Romu Oy:n käsittelylaitokselle (VE2b).

Arviointiohjelma

Arviointiohjelma on saapunut 6.3.2019.

Arviointiohjelma on ollut nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten 18.3.–17.4.2019.

Arviointiohjelmasta on voinut voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskukseen 17.4.2019 mennessä.

Hankkeen yleisötilaisuus pidettiin Kaukametsän opiston auditoriossa 2.4.2019.
 

Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Arviointiselostus

Arviointiselostus on ollut nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten 14.10. - 24.11.2019.

Arviointiselostuksesta on voinut esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskukseen 24.11.2019 mennessä.

Hankkeen yleisötialsuus pidettiin Kaukametsän opiston auditoriossa 11.11.2019.
 

Perusteltu päätelmä arviointiselostuksesta

Kainuun ELY-keskus on yhteysviranomaisena tarkistanut ympäristövaikutusten arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun sekä laatinut perustellun päätelmän hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista.

Julkaistu 12.3.2019 klo 13.41, päivitetty 24.2.2020 klo 15.20

Julkaisija: