Kansainvälisen maisemapäivän teemana arkimaisemat

Euroopan neuvoston aloitteesta kansainvälistä maisemapäivää juhlistetaan vuosittain 20.10. Maisemapäivällä halutaan kiinnittää huomiota siihen, että maisemat ovat olennainen osa kaikkien kulttuuriperintöä, identiteettiä, hyvinvointia ja elinympäristön laatua sekä monimuotoisuutta. Päivää vietetään kaikissa Eurooppalaiseen maisemayleissopimukseen kuuluvissa maissa.

Suomessa kansainvälisen maisemapäivän teemana ovat kuluvana vuonna arkimaisemat. Tavoitteena on herättää mahdollisimman moni näkemään arkimaisemien arvo erityisen kauniina pidettyjen kohteiden rinnalla.

Veneranta
Suomalaisissa kaupungeissa luonto ja virkistysalueet ovat usein kiinteä osa arkimaisemia. Kuva Riku Lumiaro

Osallistu Arkimaisema-kampanjaan ja valokuvakilpailuun

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus haastavat #arkimaisema-valokuvakampanjalla kaikki katsomaan omaa arkimaisemaansa uudesta näkökulmasta. Mikä on sinun arkimaisemassasi erityisen hyvää, kaunista tai puhuttelevaa? Osallistukuvaamalla arkesi maisemia ja julkaisemalla kuvat tunnisteella #arkimaisema Instagramissa, Twitterissä tai Facebookissa.

Kampanja huipentuu valokuvakilpailuun kansainvälisenä maisemapäivänä 20.10.2018. Tuomaristo valitsee kyseisenä päivänä #arkimaisema-tunnisteella Instagramissa julkaistavista kuvista parhaat.

Osallistu kilpailuun kuvaamalla Maisemapäivänä 20.10. arkesi maisemia ja julkaisemalla kuvat Instagramissa tunnisteella #arkimaisema. Aikaa kuvaamiseen ja osallistumiseen on koko vuorokausi. Voit myös kertoa kuvan yhteydessä, mikä sinun arkimaisemissasi on erityisen kaunista tai kiinnostavaa.

 Muista myös liittyä seuraamaan arkimaisema-kampanjaa Instagramissa, Twitterissä tai Facebookissa @arkimaisema.

Maisemapäivän valokuvakilpailun kolme parasta kuvaa palkitaan Kristoffer Albrechtin upealla Domestica-valokuvataidekirjalla. Teoksessa Albrecht pohtii kuviensa kautta ajan ja paikan merkitystä sekä ihmisen suhdetta ympäristöönsä.

Kansainvälinen maisemapäivä liittyy Eurooppalaiseen maisemayleissopimukseen


 

Ensimmäisen kerran kansainvälistä maisemapäivää vietettiin viime vuonna. Tuolloin ympäristöministeriö haastoi kunnat ja kansalaisjärjestöt miettimään, millä tavoin maisemapäivää voitaisiin viettää tulevina vuosina.

 

Euroopan neuvoston tavoitteena on vakiinnuttaa maisemapäivän vietto 20.10. jokavuotiseksi perinteeksi maisemayleissopimukseen kuuluvissa maissa. Eurooppalainen maisemayleissopimus on Euroopan neuvoston maisemansuojelua, -hoitoa ja -suunnittelua koskeva yleissopimus. Se on ensimmäinen kansainvälinen sopimus, joka koskee pelkästään maisemaa.

Maisemayleissopimus allekirjoitettiin Firenzessä 20.10.2000, ja Suomessa sopimus astui voimaan 1.4.2006. Maisemasopimukseen kuuluu nykyään 38 Euroopan neuvoston jäsenmaata.

 

Lisätietoja

Tutkija Annika Uddström, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 715, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Ympäristöneuvos Tapio Heikkilä, ympäristöministeriö, p. 0295 250 166, etunimi.sukunimi@ym.fi

Kalliomaisema
Eurooppalainen maisemayleissopimus pyrkii lisäämään tietoisuutta maisemien arvosta sekä kannustaa kaikkia osallistumaan maisemia koskevaan päätöksentekoon ja maisemanhoitoon. Kuva Tapio Heikkilä.
Ylistys arkimaisemille – Valokuvakilpailu maisemista Instagramissa 16.10.2018
Kansainvälisenä maisemapäivänä lauantaina 20.10.2018 ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus järjestävät arkimaisema-aiheisen valokuvakilpailun Instagramissa. Ota kuva arkimaisemastasi ja osallistu kilpailuun jakamalla se kampanjan tunnisteella merkittynä.
Lue lisää
Julkaistu 14.6.2018 klo 9.33, päivitetty 18.10.2018 klo 11.11