Kolsa-Juvansuon tuulivoimapuisto, Laitila ja Mynämäki

Kolsa-Juvansuon alueelle suunnitellaan 12 tuulivoimalaa, joista alustavien suunnitelmien mukaan viisi sijoittuu Laitilan Kolsaan ja seitsemän Mynämäen Juvansuolle. Hankealueen koko on noin 2000 ha. Suunnitellut voimalat ovat napakorkeudeltaan noin 200 m, roottorin halkaisija noin 200 m ja maksimikorkeus 300 m. Voimaloiden teho tulee olemaan 5-10 MW.

YVA-menettelyssä on tarkoitus tarkastella seuraavia hankevaihtoehtoja:

  • VE0: Hanketta ei toteuteta
  • VE1: Toteutetaan 12 voimalan hanke, voimaloiden meluvaikutus mallinnetaan ja arvioidaan matalammalla lähtömelutasolla kuin VE2.
  • VE2: Toteutetaan 11 voimalan hanke (voimala nro 8 jää pois), voimaloiden melu-vaikutus mallinnetaan ja arvioidaan korkeammalla lähtömelutasolla kuin VE1.

Sähköliityntää suunnitellaan hankealueesta lounaaseen 110 kV verkkoon. Lähimmät liityttävissä olevat verkot ovat Fingridin Lieto-Uusikaupunki ja Carunan Naantalinsalmi-Uusi-kaupunki 110 kV voimajohdot. Eräitä esitettyjä ratkaisuja ovat liittyminen Heikolan ja Hentulan sähköasemien yhteyteen. Etäisyyttä Heikolan sähköasemalle on 5,2 km ja Hentulan sähköasemalle 9,7 km. Sähkönsiirto toteutetaan maakaapelilla.

Arviointiohjelma

Yhteysviranomaisen lausunto

Yhteysviranomaisen lausunto julkaistaan sähköisenä ympäristöhallinnon verkkosivulla
Ohjelman paperiversioon voi tutustua 02.08 –31.08.2021 alla olevissa paikoissa niiden aukioloaikoina:
Laitilan pääkirjasto (Kauppakatu 5, 23800 Laitila)
Mynämäen kunnankirjasto (Keskuskatu 13, 23100 Mynämäki) sekä
Mynämäen kunnanvirasto (Vehmaantie 111, 23100 Mynämäki).

Lausuntojen antaminen ja mielipiteiden esittäminen

YVA-ohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti. Ne on toimitettava viimeistään 31.08.2021 osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku.

Yleisötilaisuus / Hankkeen sähköinen esittelymateriaali

Huonontuneen koronatilanteen vuoksi yleisötilaisuus järjestetään pelkästään etäyhteydellä tiistaina 17. elokuuta 2021 klo 17.30-19.30. Yleisöilaisuuteen on mahdollisuus osallistua etäyhteydellä Microsoft teams-sovelluksessa. Sinun ei tarvitse asentaa ohjelmaa tietokoneellesi, voit käyttää sitä selaimessa. Tuetut selaimet ovat: Microsoft Edge ja Google Chrome. Myös muilla selaimilla osallistuminen on mahdollista, mutta kaikki toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä.

Osallistumislinkki ja tarkemmat ohjeet:

Teams-ohje yleisölle.pdf

Tämän sivun lyhytosoite: www.ymparisto.fi/kolsajuvansuontuulivoimapuistoYVA

Arviointiselostus

(Täydennetään myöhemmin)

  • YVA-selostus 
  • Kuulutus YVA-selostus 
  • Lausuntopyyntö YVA-selostus 
  • Kuulutus- ja lausuntopyyntö YVA-selostus 
  • Mielipidelomake  YVA-selostus 
  • Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä
Julkaistu 11.6.2021 klo 8.12, päivitetty 17.8.2021 klo 14.24