Ikääntyneiden asuminen

 

Ikääntyneiden asuminen -sivusto tarjoaa foorumin ikääntyneiden asumiseen liittyvän tiedon jakamiselle, uusien toimintamallien levittämiselle sekä puheenvuoroille. Sivusto jakautuu seuraaviin teemoihin: ennakointiin ja varautumiseen, asuntokannan korjaamiseen, asumisratkaisuihin, asuinympäristöihin sekä kuntien toimintaan ikääntyneiden asumisessa. Sivustolla on laaja aineistopankki ikääntyneiden asumiseen liittyvistä julkaisuista ja muista aineistoista.

Ympäristöministeriö oin käynnistänyt Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman vuosille 2020-2022. Se on osa poikkihallinnollista Ikäohjelmaa. Toimenpideohjelman ajankohtaisia asioita esitellään ohjelman sivuilla.

Lisätietoa

Asuntoneuvos Raija Hynynen, ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Lähiympäristö ja asuminen -yksikkö, puh. 029 525 0093, s-posti: etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 9.10.2020 klo 12.33, päivitetty 9.11.2020 klo 11.15