Halsuan tuulivoimahanke

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Halsuan tuulivoimapuistoon suunnitellaan enintään 85 tuulivoimalaa, jotka sijoittuisivat kaksiosaiselle 7470 hehtaarin hankealueelle, joista toinen rajautuu Kokkolan kaupunkiin ja Lestijärven kuntaan. Tuulivoimapuisto sijoittuu Halsuan ja Lestijärven taajamien väliin seitsemän kilometriä Halsuan keskustaajamasta itään ulottuen pohjoisesta Hankasalmenkankaalta etelässä likimain Penninkijoelle saakka. Muita lähialueen keskustaajamia ovat Lestijärvi (noin 15 km koilliseen), Perho (noin 16 km etelään) ja Veteli (noin 25 km länteen). Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennettaisiin rakennus- ja huoltoteitä, muuntoasemia sekä liitynnät sähköverkkoon. Alueen osayleiskaavoitus on tarkoitus sovittaa yhteen YVA-menettelyn kanssa.

Hankeen vaihtoehdot

Hankkeen toteuttamista varten tarkastellaan kahta (1 ja 2) toteutusvaihtoehtoa, jotka eroavat toisistaan voimaloiden lukumäärän ja korkeuden suhteen. Lisäksi tarkastellaan ns. 0-vaihtoehtoa, jossa hanketta ei toteuteta.

 • hanketta ei toteuteta.
 • Vaihtoehto 1: Rakennetaan 85 tuulivoimalaitosta Kanniston ja Honkakankaan alueelle. Voimaloiden napakorkeus on noin 135 metriä ja yksikköteho on 3,3 MW.
 • Vaihtoehto 2: Rakennetaan 70 tuulivoimalaitosta Kanniston ja Honkakankaan alueelle. Voimaloiden napakorkeus on noin 175 metriä ja yksikköteho on 3,3 MW.
 • Vaihtoehto 0: Uusia tuulivoimaloita ei rakenneta. Vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.

Sähkönsiirto

Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto tuulivoimalaitoksilta muuntoasemille toteutettaisiin 20 kV maakaapelein,jotka sijoitettaisiin huoltoteiden yhteyteen kaivettaviin kaapeliojiin. Kanniston ja Honkakankaan alueille rakennettaisiin 20/110 kV muuntoasemat, joille kerättäisiin tuulivoimapuiston alueella tuotettu sähkö 20 kV maakaapeleiden välityksellä. Muuntoasemilta tuotettu sähkö johdettaisiin 110 kV maakaapeleiden välityksellä Eliaksen kämppäkankaalle rakennettavan Halsuan 110/400 kV muuntoasemalle, jonka avulla Halsuan tuulivoimapuisto on suunniteltu liitettävän YIT Rakennus Oy:n suunnittelemaan Lestijärvi-Alajärvi 400 kV voimajohtoon. Halsuan tuulivoimapuiston sähkönsiirron suunnitelmat ovat sidoksissa uuden voimajohdon toteutumiseen.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Arviointiselostuksen paperiversio on 10.12.2019 - 7.2.2020 luettavissa:

 • Halsuan kunnassa, Kauppisentie 5, 69510 Halsua,
 • Kokkolan kaupungissa, Kauppatori 5, 67100 Kokkola,
 • Lestijärven kunnassa, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi,
 • Perhon kunnassa, Keskustie 2, 69950 Perho ja
 • Vetelin kunnassa, Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli
 • Halsuan kirjastossa, Perhontie 27, 69510 Halsua,
 • Kokkolan kaupunginkirjastossa, Isokatu 3, 67100 Kokkola,
 • Lestijärven kirjastossa, Lestintie 38 A, 69440 Lestijärvi,
 • Perhon kunnankirjastossa, Koulutie 4, 69950 Perho ja
 • Vetelin pääkirjastossa, Koulukuja 1, 69700 Veteli.

Mielipiteen esittäminen:

Arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja toimittamalla ne viimeistään 7.2.2020 osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 77, 67101 KOKKOLA tai sähköpostitse kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittaamaan diaarinumeroon EPOELY/4677/2015.

Yleisötilaisuus:

Arviointiselostusta ja kunnassa samanaikaisesti vireillä olevaa tuulivoimapuiston yleiskaavaluonnosta koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään maanantaina 16.12.2019 klo 18.00 Halsuan yhtenäiskoululla (Perhontie 29, 69510 Halsua). Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Julkaistu 9.10.2015 klo 15.30, päivitetty 10.12.2019 klo 14.12