Hakulinkankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi

Hankkeen kuvaus

Infinergies Finland Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Haapajärven kaupungissa sijaitseville Hakulinkankaan alueelle. Hankealueelle suunnitellaan yhteensä enintään 42 tuulivoimalan rakentamista (VE1). Yhden tuulivoimalan kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä ja yksikköteho noin 6–10 MW. Hakulinkankaan hankealueen pinta-ala on noin 50,2 neliökilometriä.

Hakulinkankaan tuulivoimapuiston hankealue sijaitsee noin 12 kilometriä Haapajärven keskustasta pohjoiseen. Alue rajoittuu pohjoisessa Haapaveden kuntarajaan ja pieneltä osin myös Nivalan kuntarajaan. Nivalan ja Kärsämäen keskustoihin on hankealueelta etäisyyttä noin 15 kilometriä ja Haapaveden keskustaan noin 23 kilometriä.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tullaan arvioimaan vaikutukset hankkeen toteuttamatta jättämiselle (VE0) sekä kahdelle hankevaihtoehdolle (VE1–VE2).

Vaihtoehdot

VE0: Hanketta ei toteuteta eikä hankealueelle tule uutta toimintaa. Ympäristövaikutusten arvioinnissa vaihtoehdon VE0 vaikutukset arvioidaan samalla tarkkuudella kuin varsinaisten toteuttamisvaihtoehtojen, jotta tuotettu tieto ympäristövaikutuksista on tasapuolista ja vertailukelpoista.

VE1: Hakulinkankaan alueelle rakennetaan enintään 42 tuulivoimalaa. Yksittäisen voimalan teho on 6–10 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä.

VE2: Hakulinkankaan alueelle rakennetaan enintään 33 tuulivoimalaa. Yksittäisen voimalan teho on 6–10 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä.

Sähkönsiirto

Alustavasti tuulivoimahanke on suunniteltu liitettävän valtakunnan verkkoon Haapajärvellä sijaitsevalla Pysäysperän sähköasemalla. Uusi voimajohto rakennetaan pääasiassa olemassa olevan voimajohdon viereen. Tarkemmat sähkönsiirron ratkaisut selviävät suunnittelun edetessä. Alustavasti tutkitaan kahta eri reittiä alavaihtoehtoineen (SVE1a–b ja SVE2):

SVE1a–b: Rakennetaan uusi voimajohto hankealueen läpi kulkevan olemassa olevan Fingridin Petäjävesi–Pyhänselkä 400 kV voimajohdon ja Elenian Pysäysperä–Haapavesi 110 kV voimajohdon voimajohtokäytävän itäpuolelle. Reitti sisältää kaksi alavaihtoehtoa a ja b.

SVE2: Rakennetaan uusi voimajohto hankealueen itäpuolella kulkevan Pysäysperä–Nuojuankangas 110 kV voimajohtokäytävän länsipuolelle. Fingrid suunnittelee kyseistä voimajohtoa muutettavaksi 400+110 kV voimajohtolinjaksi vuoteen 2030 mennessä.

Arviointiohjelma

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskeva kuulutus on nähtävillä 18.1.2023–17.2.2023 välisen ajan myös Haapajärven, Haapaveden ja Nivalan kaupunkien sekä Kärsämäen kunnan internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa.

Paperiset versiot ovat lisäksi luettavissa edellä mainittujen kaupunkien ja kunnan asiointipisteissä ja kirjastoissa niiden aukioloaikojen puitteissa:

  • Haapajärven kaupunki, Kirkkokatu 2, 85800 Haapajärvi
  • Haapajärven kirjasto, Kauppakatu 19, 85800 Haapajärvi
  • Haapaveden kaupunki, Tähtelänkuja 1, 86601 Haapavesi
  • Haapaveden kirjasto, Urheilutie 64 B, 86600 Haapavesi
  • Kärsämäen kunnantoimisto, Haapajärventie 1, 86710 Kärsämäki
  • Kärsämäen kirjasto, Haapajärventie 1, 86710 Kärsämäki
  • Nivalan kaupunki, Kalliontie 15, 85500 Nivala
  • Nivalan kirjasto, Kalliontie 21, 85500 Nivala

Yleisötilaisuus

Hanketta ja ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa esitellään tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa tiistaina 31.1.2023 klo 18.00–20.00. Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Tilaisuus järjestetään Haapajärven kaupungintalolla (Kirkkokatu 2). Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (Teams-kokous). Voit osallistua tämän linkin kautta:
Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Tervetuloa!
Ohje yleisölle Teams-etätilaisuuteen osallistumiseen

Mielipiteen esittäminen

Kaikilla osallisilla on mahdollista esittää mielipide YVA-ohjelmasta. Kannanotot tulee toimittaa 17.2.2023 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. Viitteeksi POPELY/2995/2022. Sähköpostitse toimitettujen lausuntojen ja mielipiteiden tekstien toivotaan olevan kopioitavassa muodossa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on nähtävillä viimeistään kuukauden kuluttua mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä tällä verkkosivulla. Lausuntoon sisällytetään yhteenveto saapuneista lausunnoista ja kannanotoista.

 

Julkaistu 18.1.2023 klo 10.27, päivitetty 18.1.2023 klo 10.26